Ἄλμπουμ μέ 85 σχέδια ἀπό ἕνα ταξίδι στήν Ἀνατολή. [π. 1835].

409

Ἄλμπουμ μέ 85 σχέδια ἀπό ἕνα ταξίδι στήν Ἀνατολή. [π. 1835].

85 σχέδια μέ μολύβι, 2 ἀπό τά ὁποῖα φιλοτεχνημένα ἀπευθείας στό πρῶτο καί τό τρίτο φύλλο τοῦ ἄλμπουμ, τά ὑπόλοιπα σέ 55 ἐπικολλημένα καί 6 λυτά φύλλα στό τέλος (διαστάσεων ἀπό 110 x 210 ἕως 230 x 310 mm., μερικά φύλλα μέ περισσότερα τοῦ ἑνός σχέδια), ὅλα μέ τίτλους στά γαλλικά, ὁρισμένα μέ ἡμερομηνία, κάποια περασμένα μέ βερνίκι. Δερμάτινη ράχη (σχισίματα στίς ἑνώσεις, μικρές φθορές στά καλύμματα), πλάγιο 4ο, 250 x 325 mm. Πολύ ἐνδιαφέρουσα ἑνότητα σχεδίων ἀπό τήν Ἑλλάδα (63), τή Συρία (7), τό Λίβανο (3) καί τήν Αἴγυπτο (8). Σέ πρόσφατη σημείωση (σέ λυτό φύλλο στήν ἀρχή) ἀποδίδονται στόν Th. Leblanc, γιά τόν ὁποῖο βλ. τόν ἑπόμενο λαχνό. Δίνουμε στή συνέχεια τούς τίτλους τῶν σχεδίων: 1. «aAntioche», 2. «Damas, 18 9bre / Interieur de Cour», 3. «Pont sur l’ Oronte / a Antioche», 4. «Vallee de Deir el Qamar (Liban)», 5. «Seyde [Sidon], 9 Mars», 6. «Assouan 24 avril 1835», 7. «ruines du Chateau d’ Arcadia / (Moree)», 8. (i) «Khan», (ii) «Sur la route de Navarin a Patras», (iii) [ἐκκλησία], 9. «a Philiatra (Moree) [διάφορα σχέδια σ’ ἕνα φύλλο: 2 ἀπόψεις ἐκκλησίας, γεφύρι καί ἱστιοφόρα]», 10. «Assouan 29 avril», 11. «a Philiatra (Moree)», 12. «habitation de l’Emir Bechir (Liban) / Beit ed Din», 13. «Ile de Phile (hte Egypte)», 14. «Philee», 15. «Ile Elephantine 29 avril / maison ou j’ai loge», 16. «Lattaquie, 2Mai (Syrie)», 17. «Louqsor 21 Juin / Egypte», 18. «les Chataigniers (Suisse) / a M. Piottet [?]», 19. «Citadelle de Tabarieh, 4. 7bre / Tiberiade (Syrie)», 20. «Ancienne eglise a Tartose (Syrie)», 21. «19 8bre Damiette / mosquee (Egypte)», 22. «20 8bre / Tombeau sur les bords du bas / Nil (branche de Damiette) converti en / redoute», 23. (i) «Chapelle grecque a Patras», (ii) «a Nesi (Messenie)», (iii) «a Zante», 24. (i) «Mosquee de la citadelle de Patras», (ii) «25 9bre aqueduc Romain pres de Patras», 25. «Mosquee – ancienne eglise grecque a Patras», 26. «a Patras (Moree)», 27. (i) «a Gargaliano (Moree)», (ii) «a Tripolitza (Moree)», 28. «Zante 10 xbre», 29. «Navarin», 30. «Navarin», 31. (i) «habitation Grecque / pres Modon», (ii) «Vieux Navarin», 32. «Chapelle entre Modon et Navarin» [2 σχέδια σ’ ἕνα φύλλο], 33. «Horizon pris sur les bords du Pamissus (Messenie)» [δισέλιδο], 34. «a Mistra / (Sparte)», 35. «a Mistra (Sparte)», 36. «a Modon / (Moree)», 37. «Modon (Moree) / 29Mars», 38. «Modon (Moree)», 39. «Modon (Moree)», 40. «a Gargaliano (Moree)» [3 σχέδια σ’ ἕνα φύλλο], 41. «a Modon (Moree)», 42. «Temple de Jupiter (Egine)», 43. «couvent a Leondari / (Messenie)», 44. «a Nesi / (Messenie) », 45. (i) «sortie de la rade de Navarin», (ii) «12 Avril a Nesi / (Messenie)», 46. «Vallee de l’ Alphee / (Moree)», 47. «Pamissus / Messenie», 48. (i) «asile d’ une famille Grecque», (ii) «Pyrgos (maison de campagne Turque) Moree» [2 σχέδια], 49. «de l’ Acrocorinthe / Isthme de Corinthe», 50. (i) «a Calamaky port de l’ Isthme sur le golfe d’ Athenes», (ii) «Mycenes / (Messenie)», (iii) «fontaine pres de / Gargaliano / (Moree)», (iv) [καμήλα], 51. (i) «Temp. de Neptune a Corinthe», (ii) «Acrocorinthe», (iii) «Tombeau d’ Agamemnon a Mycenes», (iv) «Porte des Lions a Mycenes», 52. «Couvent du mont Ithome / (Moree)», 53. «Vue de Napoli de Romanie, de la cour de mon logement», 54. «Mosquee a Patras», 55. [δέντρα], 56. [ἐλιά], 57. «aqueduc Romain (Patras)», 58. «aModon», 59. [φύλλο μέ ἀνθρώπινες φιγούρες], 60. «(Tlemcen)», 61. «Antioche 11 aout», 62. «aqueduc Romain pres / de Patras (Moree)» καί 63. «dans les Vosges / arrange».

Τελική τιμή
€7080
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382