Ο Άγιος Γεώργιος *

Φώτης Κόντογλου (1895-1965)006

Ο Άγιος Γεώργιος *

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο μέσο αριστερά: δια χειρός / Φωτίου Κόντογλου / αϠλΓ΄ [1933], αβγοτέμπερα σε μουσαμά, 64 x 46 cm.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
Αθήνα, Εθν. Πινακοθήκη & Μουσείο Αλ. Σούτζου, Φώτης Κόντογλου, 1978, αρ. 66 (εικονίζεται στον κατάλογο της έκθεσης).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Μνήμη Κόντογλου, δέκα χρόνια από την κοίμησή του, Αθήνα 1975, σ. 313 (εικονίζεται στη σ. 251).
Ν. Ζίας, Φώτης Κόντογλου, ζωγράφος, Αθήνα 1991, σ. 64 και εικ. 139.
"Αν και ακολουθεί πιστά τον παραδεδομένο στη μεταβυζαντινή τέχνη εικονογραφικό τύπο με τον μαύρο κάμπο, η σχεδιαστική ακρίβεια και κυρίως η χρωματική απόδοση σε τόνους χαμηλούς, όπου το βαθυπόρφυρο του ιματίου με τις πρασινωπές σκιές συνομιλεί με το πρασινωπό της ασπίδας και των χειρίδων του θώρακα, καθιστούν την εικόνα αυτή ένα προσωπικό έργο του Κόντογλου. Η ευμορφία και σοβαρότητα του προσώπου, καθώς και η αυστηρή στάση με την έντονα τονισμένη επιπεδικότητα προσδίδουν στην εικόνα ένα πνευματικό ήθος που προσιδιάζει στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη" (Ν. Ζίας).

Τελική τιμή
€30680
Τιμή Εκτίμησης
€ 10.000-15.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382