Quantcast
8 & 9 Ιουνίου 2022, 6:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 115

ΙΓΝΑΤΙΟΣ, 1765-1828, μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας.

Ἐννέα ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Εὐχέτης σου ἐν χ(ριστ)ῷ / ὁ μητροπολίτης Ἰγνάτιος») πρός τόν Γεώργιο Ι. Δουρούτη στήν Ἀγκώνα.

Τιμή εκτίμησης: € 5.000 - 7.000
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

10 συνολικά σελίδες, 252 x 209 mm. και λίγο μικρότερες. Γραμμένες από το γραμματέα του Δημήτριο Μόστρα, μια επιστολή (με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 1823) με αυτόγραφο σημείωμα στα γαλλικά του φιλέλληνα Leicester Stanhope. (9)  Την 1η/13η Νοεμβρίου 1826 γράφει: «Χαῖρε. Καλή περίστασις μέ παῤῥησιάζεται διά νά σέ γράψω. Ζητῶ νά ἦσαι καλός πατριώτης, καλός χριστιανός καί φίλος τῆς ἀνθρωπότητος, καί σέ δίδω αἰτίαν νά φανῇς τοιοῦτος, ἐπιφορτίζωντάς σε νά ἀνταμώσῃς τόν κύριον Κωνσταντῖνον Μαρίνογλου, νά ἀναγνώσῃς τά εἰς τό γράμμα του ἐγκλειόμενα γράμματά μου πρός τούς αὐτόσε ὁμογενεῖς, καί νά προσπαθήσῃς μέ ζῆλον διά νά ἐμβῇ εἰς πρᾶξιν μέ καλήν ἔκβασιν τό πρόβλημά μου, διότι σᾶς κάμνει τιμήν, καί εἶναι καί εὐάρεστον καί πρός τόν θεόν, καί πρός τήν Πατρίδα. Φιλαργυρία καί κακομοιριά κυριεύουν τούς ὁμογενεῖς μας, δέν ἠξεύρω διατί. Ὡ τόσον ἐπειδή δέν τούς ζητῶ μεγάλα πράγματα, ἀλλά τό κατά δύναμιν, παρακινήσατε εἷς τόν ἄλλον, καί ἐνισχύσατε οἱ καλήτεροι τούς ἀδιαφοροῦντας εἰς τῆς Πατρίδος μας τά πράγματα διά νά συντρέξωσιν ὅλοι, διότι καί αἱ μικραί προσφοραί, ὅταν γενῶσι κοιναί ἀπό ὅλους τούς ἐν Εὐρώπῃ ὁμογενεῖς, πρός τούς ὁποίους γράφω, ὡς καί πρός σᾶς, θέλουν δώσει μίαν ποσότητα ἀνάλογον μέ τάς χρείας τῆς Πατρίδος, ἥτις δέν ἔχει πλέον εἰ μή γῆν ἀκαλλιέργητον, καί ἀνθρώπους μέ τουφέκι, πλήν χωρίς ψωμί καί χωρίς τά πολεμεφόδια...».

Χαρακτηριστικά
  • Συγγραφέας: ΙΓΝΑΤΙΟΣ, 1765-1828, μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας.
  • Τίτλος: Ἐννέα ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Εὐχέτης σου ἐν χ(ριστ)ῷ / ὁ μητροπολίτης Ἰγνάτιος») πρός τόν Γεώργιο Ι. Δουρούτη στήν Ἀγκώνα.
  • Τόπος/Χρονολογία: Πίζα, 22 Δεκεμβρίου 1822 -14/26 Νοεμβρίου 1827, και Μπολόνια, 4/16 Νοεμβρίου 1827.