Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 273

Ὁ Κωνσταντῖνος Α´ στό θωρηκτό «Ἀβέρωφ».

Τιμή εκτίμησης: € 150 - 200
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Υπογεγραμμένη από τον Κωνσταντίνο («Κωνσταντῖνος Β.») στο πασπαρτού, χειρόγραφη λεζάντα στο πασπαρτού («Εἰς ἀνάμνησιν τῆς εἰς Ἑλλάδα ἐπανόδου μου / Ἐπί τοῦ «Ἀβέρωφ» τῇ 6η Δ/βρίου 1920»), τύπωμα αργύρου επικολλημένο σε λεπτό χαρτόνι, 155 x 85 mm.

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: Ὁ Κωνσταντῖνος Α´ στό θωρηκτό «Ἀβέρωφ».
  • Στοιχεία έκδοσης: 1920.