Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 396

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευθύμης.

The Last Humiliating.

Τιμή εκτίμησης: € 300 - 400
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Λιθογραφία με τίντα, 275 x 163 mm. Η ένδειξη «Cov. for the “Possession”», τίτλος, υπογραφή και χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα στην πλάκα. Σε κορνίζα.

Χαρακτηριστικά
  • Καλλιτέχνης: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευθύμης.
  • Τίτλος: The Last Humiliating.
  • Στοιχεία έκδοσης: 1942.