Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 310

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιάννης.

Πικροί λογισμοί.

Τιμή εκτίμησης: € 80 - 120
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 210 αντίτυπα. 30 σ. (οξείδωση κυρίως στα πρώτα φύλλα). Με 14 ξυλογραφίες του Γιώργου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, ένα από τα 60 αριθμημένα αντίτυπα σε «ἐκλεκτό χαρτί χειροποίητο» (τα τελευταία 4 φύλλα του συγκεκριμένου αντιτύπου: σ. 23-30 τυπωμένα σε κοινό χαρτί). Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά οξειδωμένα, μικρές φθορές).

Χαρακτηριστικά
  • Συγγραφέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιάννης.
  • Τίτλος: Πικροί λογισμοί.
  • Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα, Μουσικά Χρονικά, 1932.