Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 276

Ἄλμπουμ μέ 341 φωτογραφίες ἀπό τή Μακεδονία κατά τήν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα.

Τιμή εκτίμησης: € 5.000 - 7.000
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Τοποθετημένες από 1 έως 9 ανά σελίδα, τυπώματα αργύρου διαστάσεων από 59 x 83 έως 194 x 245 mm. (κάποιες ξεθωριασμένες). Τρεις με υπογραφή του Μιχαήλ Λιόντα στο αρνητικό, εκ των οποίων οι δύο με τόπο και χρόνο και μία με σφραγίδα του στην εικόνα, οι περισσότερες φωτογραφίες με χειρόγραφες λεζάντες. Πανί (τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «Μακεδονικόν λεύκωμα»), πλάγιο 4ο (268 x 377 mm.). Πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα φωτογραφιών, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πολυπρόσωπα πορτραίτα ανταρτών, πορτραίτα Μακε­δονομάχων οπλαρχηγών, στελεχών/οργανωτών των Προξενεί­ων Θεσσαλονίκης, Σερρών και Μοναστηρίου, οικογε­νειακά πορτραίτα (οικ. Ζάννα, Σωσσίδου, Παπα­διαμαντοπούλου κ. ά), ομαδικά πορτραίτα μαθητών σχολείων διαφόρων περιοχών (Τσερνέσοβο, Μπάχοβο, Στράιστα, Θεσσα­λονί­κη κ.ά) και λήψεις από γιορτές και εκδρομές. Καθώς φαίνεται το άλμπουμ ανήκε σε σημαίνουσα προσωπικότητα της εποχής με εμπλοκή στον Μακεδονικό Αγώνα.

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: Ἄλμπουμ μέ 341 φωτογραφίες ἀπό τή Μακεδονία κατά τήν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα.
  • Στοιχεία έκδοσης: [1906-1909].