Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 295

RICTUS, Jehan.

Le coeur populaire: poëmes, doléances, ballades, plaintes, complaintes, récits, chants de misère et d’ amour en langue populaire (1900-1913).

Τιμή εκτίμησης: € 300 - 400
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

211 σ. (λείπει η χαλκογραφική πλάκα). Με 31 χαλκογραφίες της Λέλας ΠΑΣΧΑΛΗ, έκδοση περιορισμένη σε 198 αριθμημένα αντίτυπα, όλα υπογεγραμμένα από τη χαράκτρια και τον εκδότη, ένα από τα 10 αντίτυπα σε χαρτί Japon super nacré, μ᾽ ένα πρωτότυπο σχέδιο, ένα τελικό δοκίμιο, μία σειρά των χαλκογραφιών σε πρώτο στάδιο τυπωμένη σε χαρτί chine και μία σειρά σε τελικό στάδιο τυπωμένη σε Rives, αντίτυπο σε άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα, εικονογραφημένο περικάλυμμα, θήκη. 

Χαρακτηριστικά
  • Συγγραφέας: RICTUS, Jehan.
  • Τίτλος: Le coeur populaire: poëmes, doléances, ballades, plaintes, complaintes, récits, chants de misère et d’ amour en langue populaire (1900-1913).
  • Στοιχεία έκδοσης: Παρίσι, Éditions Vialetay, 1950.