Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 264

MEYER, Albert.

Ὁ Ὀλυμπονίκης Hermann Weingärtner στήν ἀναρρίχηση ἐπί κάλῳ.

Τιμή εκτίμησης: € 600 - 800
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Πλατινοτυπία (platinotype) επικολλημένη σε πασπαρτού, 187 x 128 mm. Χειρόγραφη λεζάντα στα γερμανικά στην πίσω όψη. Στον Albert Meyer (1857-1924) οφείλουμε τη σημαντικότερη φωτογραφική καταγραφή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Οι φωτογραφίες του είναι σήμερα ιδιαίτερα σπάνιες, μολονότι ο ίδιος ήταν ενεργό μέλος της πρώτης γερμανικής ολυμπιακής επιτροπής και οι λήψεις του υπερβαίνουν σε αριθμό τις 56. Κάποια πολυτελή λευκώματα φαίνεται πως προσέφερε σαν δώρο σε επισήμους και Ευρωπαίους ευγενείς, ενώ στους πελάτες του διέθετε τυπώματα τύπου cabinet, όπως το παρόν. Το γεγονός ότι ο Meyer πούλησε το φωτογραφείο του στο Βερολίνο το 1901, δηλ. πέντε χρόνια μετά τους Αγώνες, εξηγεί ίσως τη μεγάλη σπανιότητα των φωτογραφιών του. Το αρχείο του καταστράφηκε κατά τον Β´
Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

Χαρακτηριστικά
  • Καλλιτέχνης: MEYER, Albert.
  • Τίτλος: Ὁ Ὀλυμπονίκης Hermann Weingärtner στήν ἀναρρίχηση ἐπί κάλῳ.
  • Στοιχεία έκδοσης: [1896].