Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 416

ΔΗΜΟΥ, Γιώργος Γ.

Καπνεργάτρια.

Τιμή εκτίμησης: € 400 - 600
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 398 x 429 mm. Έκδοση σε 8 αντίτυπα, υπογραφή, αρίθμηση και χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.

Χαρακτηριστικά
  • Καλλιτέχνης: ΔΗΜΟΥ, Γιώργος Γ.
  • Τίτλος: Καπνεργάτρια.
  • Στοιχεία έκδοσης: 1940.