Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 305

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης.

Ταξείδια σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀνατολῆς, περιγραφικά τοῦ τί ἀπόμεινε ἀπό τά χρόνια τῶν Βυζαντινῶν, τῶν Φράγκων, τῶν Βενετσάνων καί τῶν Τούρκων.

Τιμή εκτίμησης: € 100 - 150
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

137 σ. Εικονογράφηση του συγγραφέα. Δερμάτινη ράχη (έχει διατηρηθεί το κάτω αρχικό εξώφυλλο). [μαζί, του ιδίου:] Ἱστορία ἑνός καραβιοῦ πού χά­θη­κε ἀ­πά­νου σέ μιά ξέ­ρα, ὅ­πως τήν ταί­ρια­ξε ἀ­πό κά­ποια πα­λη­ά χαρ­τιά ὁ Φώ­της Κό­ντο­γλους. Αθή­να, Πή­γα­σος, 1944. ΠΡΩ­ΤΗ ΕΚ­ΔΟ­ΣΗ. 93 σ. (λείπει ο ψευδότιτλος). Με 2 λι­θο­γρα­φί­ες ε­κτός κει­μέ­νου χα­ραγ­μέ­νες από τον συγ­γραφέ­α. Δερμάτινη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). (2)

Χαρακτηριστικά
  • Συγγραφέας: ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης.
  • Τίτλος: Ταξείδια σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀνατολῆς, περιγραφικά τοῦ τί ἀπόμεινε ἀπό τά χρόνια τῶν Βυζαντινῶν, τῶν Φράγκων, τῶν Βενετσάνων καί τῶν Τούρκων.
  • Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα 1928.