Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

8 & 9 Ιουνίου 2022, 6:30 μ.μ.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022 (Λαχνοί 1 - 290)
Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 (Λαχνοί 291 - 569)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως και την Τρίτη 7 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας +30 210 3614897).

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για δέσμευση θέσης.


Lots (569)

LOT 53

Ἀσμοδαῖος, ἐφημερίς κωμική ἐκδιδομένη ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος.

€ 150 - 200
LOT 54

Προμηθεύς, περιοδικόν σύγγραμμα τῶν φυσικῶν καί ἐφηρμοσμένων ἐπιστημῶν, ἐκδιδόμε...

€ 300 - 400
LOT 55

Ἀναμόρφωσις, φύλλον ἑβδομαδιαῖον, οἰκογενειακόν & κοινωνικόν, ἰδιοκτήτης Γ. Ζ. Δ...

€ 150 - 200
LOT 56

Ζιζάνιον, πολιτικοσατυρική ἐφημερίς [—Ἡ ἐφημερίς τῶν ἁπανταχοῦ Κεφαλλήνων], ἐκδί...

€ 200 - 300
LOT 57

Σπάρτακος, μηνιαῖο περιοδικό τῆς μαρξιστικῆς - λενινιστικῆς θεωρίας καί πράξης,...

€ 600 - 800
LOT 58

Νέοι Πρωτοπόροι, ὁμαδική προσπάθεια, μηνιάτικο ὄργανο τῶν πρωτοπόρων τῆς Ἑλλάδας...

€ 150 - 200
LOT 59

Τό 3ο μάτι, ἔκδοση πνευματικῆς καλλιέργειας & τέχνης, ἐκδίδεται κάθε μήνα ἀπό μι...

€ 300 - 400
LOT 60

Κομμουνιστική Ἐπιθεώρηση, μηνιάτικο πολιτικοθεω­ρητικό ὄργανο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτ...

€ 80 - 120
LOT 61

Ἑλληνική δημιουργία, διευθυντής: Σπύρος Μελᾶς, διευθυντής συντάξεως: Σοφοκλής Γκ...

€ 300 - 400
LOT 62

Πρόσπερος, ἔκδοση λόγου καί τέχνης τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου.

€ 150 - 200
LOT 63

Πίσω ἀπό τό Παραπέτασμα, μηνιαῖον διαφωτιστικόν περιοδικόν, ἐκδίδεται ὑπό τῆς «Ἐ...

€ 100 - 150
LOT 64

Μαθητικός κόσμος, μηνιαῖο παιδικό περιοδικό, διευθυντής: Παναγιώτης Δ. Παπαδόπου...

€ 80 - 120
LOT 65

ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ — Λεόντειον Λύκειον (Ἁγίου Διονυσίου). Ἀποτελέσματα σχολικοῦ ἔ...

€ 80 - 120
PIUS II, Aeneas Silvius Piccolomini, 1405-1464, ουμανιστής, πάπας Ρώμης.
LOT 66

PIUS II, Aeneas Silvius Piccolomini, 1405-1464, ουμανιστής, πάπας Ρώμης.

De captione urbis Constantinopolitanae tractatulus.

€ 15.000 - 20.000
ΗΣΙΟΔΟΣ.
LOT 67

ΗΣΙΟΔΟΣ.

Hesiodi Ascraei poetae vetustissimi ac sapientissimi opera, quæ quidem extant, o...

€ 600 - 800
ΠΟΛΥΒΙΟΣ.
LOT 68

ΠΟΛΥΒΙΟΣ.

Πολυβίου Μεγαλοπολίτου ἱστοριῶν βιβλία Ε´, καί ἐπιτομαί ΙΒ´. Polybii Megalopolit...

€ 600 - 800
ΠΙΝΔΑΡΟΣ.
LOT 69

ΠΙΝΔΑΡΟΣ.

Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Cæterorum octo Lyricorum carmina, Alcae...

€ 300 - 400
LOT 70

Οἱ ἐν τῇ ρητορικῇ τέχνῃ κορυφαῖοι, Ἀφθόνιος, Ἑρμογένης, Δ. Λογγῖνος. Aphthonius,...

€ 300 - 400
BARLETIUS, Marinus.
LOT 71

BARLETIUS, Marinus.

Historia del magnanimo et valoroso Signor Georgio Castrioto, detto Scanderbego,...

€ 800 - 1.200
ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ.
LOT 72

ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ.

Ἡρωδιανοῦ ἱστοριῶν βιβλία Η. Herodiani histor. lib. VIII, cum Angeli Politiani i...

€ 300 - 400
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.
LOT 73

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.

Ἀριστοτέλους τοῦ Σταγειρίτου τά σωζόμενα. Operum Aristotelis Stagiritae, philoso...

€ 500 - 700
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
LOT 74

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

Διονυσίου οἰκουμένης περιήγησις, εἰς αὐτήν παλαιῶν σχόλια καί Εὐσταθίου παρεκβολ...

€ 200 - 300
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης.
LOT 75

ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης.

Πλουτάρχου τά Πολιτικά, (Πάρεργα τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, τ. 6).

€ 80 - 120
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης.
LOT 76

ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης.

Λυκούργου λόγος κατά Λεωκράτους, ἐκδόντος καί διορθώσαντος Α. Κ[οραῆ] καί γαλλισ...

€ 80 - 120
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης.
LOT 77

ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης.

Πρόδρομος Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανοῦ τήν Ποικίλην Ἱστορία...

€ 80 - 120
ΟΜΗΡΟΣ.
LOT 78

ΟΜΗΡΟΣ.

Ὁμήρου Ἰλιάς, μετά παλαιᾶς παραφράσεως ἐξ ἰδιοχείρου τοῦ Θεοδώρου Γαζῆ, νῦν πρῶτ...

€ 500 - 700
ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωΐδης.
LOT 79

ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωΐδης.

Diagramme de la création du monde de Platon, découvert et expliqué en grec ancie...

€ 150 - 200
ΚΟΔΡΙΚΑΣ, Παναγιώτης.
LOT 80

ΚΟΔΡΙΚΑΣ, Παναγιώτης.

Μελέτη τῆς κοινῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου, τόμος Α´ (δεν εκδόθηκε άλλος).

€ 200 - 300
ΣΧΙΝΑΣ, Μιχαήλ Γ.
LOT 81

ΣΧΙΝΑΣ, Μιχαήλ Γ.

Grammaire élémentaire du grec moderne.

€ 120 - 160
MARCELLUS, Marie Louis J. A. C., comte de.
LOT 82

MARCELLUS, Marie Louis J. A. C., comte de.

Chants du peuple en Grèce.

€ 150 - 200
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αρσινόη Γ.
LOT 83

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αρσινόη Γ.

25 παιδικά διηγημάτια, ἔκδοσις τρίτη.

€ 80 - 120
LOT 84

Διακοπαί.

€ 150 - 200
LOT 85

Τό πετειναράκι.

€ 80 - 120
LOT 86

Μικρά παραμύθια.

€ 100 - 150
LOT 87

Τά πρῶτα μου παραμύθια, 16 παραμύθια γιά μικρά παιδιά (μεταφρασμένα ἀπό τήν Καίτ...

€ 100 - 150
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Γαλάτεια.
LOT 88

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Γαλάτεια.

Ἱστορίες τῶν ζώων.

€ 80 - 120
ΣΥΜΕΩΝ, ο Μεταφραστής.
LOT 89

ΣΥΜΕΩΝ, ο Μεταφραστής.

Βιβλίον καλούμενον Παρά­δεισος, ἐκ τῶν λόγων τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν...

€ 400 - 600
LOT 90

Ἡ Καινή Διαθήκη τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δίγλωττος, τοῦτ’ ἔ­στι...

€ 500 - 700
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Αλέξανδρος, ο εξ Απορρήτων.
LOT 91

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Αλέξανδρος, ο εξ Απορρήτων.

Ἱστορία ἱερά ἤτοι, Τά Ἰουδαϊκά, κατ’ ἐπιτομήν συγγραφέντα παρά τοῦ Εὐσεβεστάτου,...

€ 800 - 1.200
LOT 92

Εὐχολόγιον σύν Θεῷ ἁγίῳ νεωστί μετατυπωθέν, καί μετά πάσης ἐπιμελείας διορθωθέν....

€ 250 - 350
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, μητροπολίτης Αθηνών.
LOT 93

ΜΕΛΕΤΙΟΣ, μητροπολίτης Αθηνών.

Ἐκκλησιαστική ἱστορία, μετενεχθεῖσα ἐκ τῆς ἑλληνικῆς εἰς τήν ἡμετέραν ἁπλοελληνι...

€ 500 - 700
LOT 94

Εὐαγγέλιον τό ἱερόν, καί ἡ ἀποκάλυψις Ἰωάννου, φυλακτήριον ἔνθεον, ἐν ᾧ καί ὁ κα...

€ 200 - 300
LOT 95

Τῶν ἁγίων ἀποστόλων αἱ πράξεις καί ἐπιστολαί, ἐπ’ ἐκκλησίας καθ’ ἑκάστην κηρυττό...

€ 200 - 300
LOT 96

Ἀκολουθία τοῦ ἀναγνώστου ἤγουν τά συλλειτουργικά, νέα ἔκδοσις.

€ 200 - 300
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Μητροπολίτης Πενταπόλεως.
LOT 97

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Μητροπολίτης Πενταπόλεως.

Μελέτη ἱστορική περί τῶν αἰτιῶν τοῦ σχίσματος, περί τῆς διαιωνίσεως αὐτοῦ καί πε...

€ 80 - 120
LOT 98

Ἡ Καινή Διαθήκη τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό θεῖον ἀρχέτυπον κα...

€ 200 - 300
ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ, Μανουήλ.
LOT 99

ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ, Μανουήλ.

Βιβλίον πρόχειρον τοῖς πᾶσι, περιέχον τήν τε πρακτικήν ἀριθμητικήν, ἤ μᾶλλον εἰπ...

€ 200 - 300
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.
LOT 100

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.

Στοιχείων μαθηματικῶν ἐκ παλαιῶν καί νεωτέρων συνερανισθέντων ὑπό τοῦ πανιερωτάτ...

€ 200 - 300
[ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Γεώργιος, ο Βυζάντιος].
LOT 101

[ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Γεώργιος, ο Βυζάντιος].

Ἑλληνική φαρμακοποιΐα, διηρειμένη εἰς μέρη τρία· τό πρῶτον μέρος περιέχει ἕν λε...

€ 80 - 120
ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής.
LOT 102

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής.

Φυσικῆς ἀπάνθισμα, διά τούς ἀγχίνους καί φιλομαθεῖς Ἕλληνας, ἐκ τῆς γερμανικῆς κ...

€ 2.000 - 3.000
ΣΚΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Α.
LOT 103

ΣΚΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Α.

[Βιομηχανική καί Ἐμπορικὴ Ἀκαδημία, Σχολικόν ἔτος 1896-1897, Μαθήματα σαπωνοποιΐ...

€ 150 - 200
ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.
LOT 104

ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.

[Νομοκάνονας σέ ἁπλή φράση σέ 487 κεφάλαια].

€ 3.000 - 4.000