Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 & 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 1 - 226)
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 227 - 452)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας +30 210 3614897).

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για δέσμευση θέσης.


Lots (452)

LOT 53

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ.

Γραμματικῆς εἰσαγωγῆς βιβλία τέσσαρα, ἅπασαν μέν γραμματικήν θεωρίαν λίαν εὐμεθόδως τε, καί πολυμαθῶς περιλαμβάνοντα, νεωστί δέ μετατυπωθέντα.

8ο, 259 σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένο αντίτυπο, χειρόγραφες σημειώσεις της εποχής της έκδοσης στον τίτλο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1801.23.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 54

ΠΩΠ, Ζηνόβιος Κ.

Μετρικῆς βιβλία Β´.

8ο, CXXV + 515 + 62 σ. (τρύπες από έντομο στο εξωτερικό περιθώριο των πρώτων τευχών, οξειδωμένο αντίτυπο, σφραγίδα στον τίτλο). Χαλκόγραφος τίτλος με 2 οβάλ βινιέτες, χαλκόγραφο πορτραίτο του Λάμπρου Φωτιάδη στην αρχή και 13 χαλκόγραφες οβάλ βινιέτες εντός κειμένου (κυρίως πορτραίτα). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές). Ηλιού 1803.36. 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 55

Κ[ΡΟΜΜΥΔΗΣ], Γ.

Διατριβή ἐπί τῆς καταστάσεως τῆς ἐνεστώσης κοινῆς ἡμῶν γλώσσης.

8ο, 355 σ. (τρύπα από έντομο κυρίως στο κάτω περιθώριο ορισμένων τευχών, μικρός λεκές από μελάνι σ’ ένα φύλλο: σ. 341). Έκδοση τυπωμένη σε γαλάζιο χαρτί, με 4 χαλκογραφίες εκτός κειμένου (2 αναδιπλούμενες). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές, κόκκινες οι ακμές). Ηλιού 1808.9, Λαγανάς 569.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 56

[ΑΡΣΑΚΗΣ, Απόστολος].

Ἑρμοῦ τοῦ Λογίου ἀποβλήματα.

8ο, 35 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Απόδετο. Ηλιού 1813.25.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 57

[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος].

Ἄτακτα, ἤγουν παντοδαπῶν εἰς τήν ἀρχαίαν καί τήν νέαν ἑλληνικήν γλῶσσαν αὐτοσχεδίων σημειώσεων καί τινων ἄλλων ὑπομνημάτων αὐτοσχέδιος συναγωγή.

5 τόμοι σε 7 [οι Δ´  και Ε´  σε 2 μέρη ο καθένας], 8ο, νη´  + 453, ρκ´  + 492, λ´  + 477, ιθ´  + 464, ζ´  + (465-836), ς´  + 375 και 432 σ. (ελαφρά οξειδωμένος ο Α´  τόμος, εντονότερη οξείδωση στον Β´  τόμο και σε ορισμένα τεύχη του Γ´  τόμου, ομοιόμορφη στον Ε´  τόμο και στο β´  μέρος του Δ´ , επαναλαβάνεται ένα φύλλο στον Β´  τόμο μετά τη σ. 430: σ. 161-162). Κατάλογοι συνδρομητών. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη με το μονόγραμμα του Ιωάννη Γενναδίου (μαρμαρογραφημένες οι ακμές). Ηλιού 1828.13, 1829.19, 1830.24, 1832.20-1 & 1835.23-4, Λαγανάς 831. (7)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 58

ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωίδης.

Grammaire grecque, contenant les dialectes et la différence avec le grec vulgaire.

8ο, VIII + 366 [=356] σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (κομμένη η κάτω εξωτερική γωνία του κάτω, λείπουν μικρά τμήματα από την κορυφή και τη βάση της ράχης, άκοπο και αξάκριστο). Droulia 2226.

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 59

ΛΑΜΠΡΟΣ, Π.

Κατάλογος Β´ [-Γ´] σπανίων βιβλίων τῆς νεοελληνικῆς φιλολογίας πωλουμένων ἐν Ἀθήναις παρά Π. Λάμπρῳ.

2 τεύχη (από τα 3), 8ο, 80 και 104 σ. (λίγο οξειδωμένο το Β´  τεύχος). Αρχικά εξώφυλλα (του Γ´  τεύχους με χρονολογία 1870). Ηλιού & Πολέμη, 1864.245 & 1869.242. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 61

ΣΕΡΟΥΪΟΣ, Γεώργιος.

Ψυχολογία στοιχειώδης συντεθεῖσα παρά τοῦ ἐν Σύρῳ γυμνασιάρχου Γεωργίου Σερουΐου, χάριν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ διδασκομένων.

8ο, 216 σ. (λίγο οξειδωμένο αντίτυπο, λείπει το λευκό φύλλο μεταξύ των σ. 152 και 155, επιδιορθωμένη τρύπα από έντομο στο πάνω περιθώριο των πρώτων φύλλων). Κτητορικές σημειώσεις του Κλεάνθη Μιχαηλίδη (Αργύρης Εφταλιώτης) στο πάνω ακρόφυλλο («Κλεάνθης Μιχαηλίδης») και τον τίτλο («Κ[λεάνθης]. Κ[ωνσταντίνου]. Μ[ιχαηλίδης].»). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1841.208.

 

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 63

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — Θησαυρός / Thesaurus  [ἐκδίδεται ὑπό τῶν τελειοφοίτων τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν].

τα τεύχη των ετών 1954-1959. 111, [112], [152], [138], [158], και [192] σ. Με πολυάριθμες αναπαραγωγές φωτογραφιών, διαφημίσεις στο τέλος. Πανί (1954-5 και 1958-9), αρχικά χαρτόνια (1956-7). [μαζί:] ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — Δ! γ! Ἡ ἀνθολογία μας, 1958-1959. Αθήνα, 1959. $ 53 φ. Πολυγραφημένο, με αναπαραγωγές φωτογραφιών στα φ. 43-51. Πανί. (7)

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 66

JENYNS, Soame, Is. de BEAUSOBRE και Aug. CALMET.

Σπαρτίον ἔντριτον κατά τῶν ἐπηρεαστῶν τῆς εἰς Χριστόν ἀμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων, ἐν τρισί ταῖς ἐφεξῆς πραγματείαις ἀντιπλεκόμενον, ὧν διά μέν τῆς Α´ σαφῶς παρίσταται ἡ τοῦ Χριστιανισμοῦ θειότης [...] (συγγραφ. ὑπό Σωάμου Ἰενυνσίου Μιλόρδου), διά δέ τῆς Β´ δαψιλῶς ἀποδεικνύται τό αὐτόπιστον τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν [...] (συγγραφ. ὑπό τοῦ Γάλλο Βέλγου Δεαυσόβρου), διά δέ τῆς Γ´ συμβιβάζονται καί σύμφωνοι ἀναφαίνονται αἱ δύο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γενεαλογίαι, αἱ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις ἀναγινωσκόμεναι (συγγραφ. ὑπό Αὐγουστίνου Καλμέτου), τάς δέ τρεῖς ταύτας πραγματείας ὁ Ἀ[ρχιεπίσκοπος Ε[ὐγένιος] ὁ Β[ούλγαρις] πρός οἰκοδομήν τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων ἐξεγραίκισεν.

8ο, 182 + 39 σ. (οξείδωση, τρύπα από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο των τελευταίων φύλλων, λεκές από νερό εντονότερος προς το τέλος, κομμένο τμήμα από το πάνω ακρόφυλλο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές). Ηλιού 1804.64, Λαγανάς 535.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 67

Τά Βιβλία, τουτέστιν, ἡ Θεία Γραφή τῆς Παλαιᾶς τε καί Καινῆς Διαθήκης, καί ἡ μέν Παλαιά κατά τούς Ἑβδομήκοντα, ἐκ τοῦ ὡς οἷόν τε ἀκριβῶς ἐκδοθέντος ἀρχαίου ἀλεξανδρινοῦ χειρογράφου, ἡ δέ Καινή ἐκ τῆς κατ’ ἐπικύρωσιν τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχου Κυρίλλου ἐκδόσεως, ἔτι αωι´ γενομένης.

5 μέρη σ’ έναν τόμο, 4ο, 248 + XII + 334 + XXVIII + 225 + XVIII + 173 + XIV + II + 231 σ. (λεκέδες από νερό, οξείδωση, εντονότερη σε κάποια φύλλα, μικρός λεκές από μελάνι στο κάτω περιθώριο 8 φύλλων του τέταρτου μέρους, κτητορικές σημειώσεις στο πάνω ακρόφυλλο, στον επιμέρους τίτλο της Παλαιάς Διαθήκης και στην τελευταία (λευκή) σελίδα του πέμπτου μέρους, η σ. 334 του δεύτερου μέρους τυπωμένη στο τέλος του τρίτου, δεμένα σε λάθος θέση 2 φύλλα του πρώτου μέρους: σ. 161-2 και 165-6). Κείμενο σε 2 στήλες, ορισμένα τεύχη τυπωμένα σε γαλάζιο χαρτί. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές στα καλύμματα, σπασμένες οι συνδέσεις). Ηλιού 1821.43, Darlow & Moule, 4796.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 240 - 280 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 68

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον τῶν καταβασιῶν, μετά τοῦ συντόμου εἱρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου, ἐξηγημένα κατά τήν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον μετά προσθήκης ἱκανῶν μαθημάτων, ὧν ἐστεροῦντο εἰς τό παλαιόν, ἐπιθεωρηθέντα ἤδη καί ἀκριβῶς διορθωθέντα παρά τοῦ διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἑνός τῶν ἐφευρετῶν τῆς ῥηθείσης μεθόδου, ἐπιστασία δέ τοῦ ἰδίου νῦν πρῶτον ἐκδοθέντα εἰς τύπον.

4ο, 296 + 229 [=219] σ. (λεκέδες από οξείδωση και απώλεια μικρών τμημάτων από το εξωτερικό περιθώριο των πρώτων και των τελευταίων φύλλων, λερωμένο και λίγο ζαρωμένο από υγρασία το εξωτερικό περιθώριο ορισμένων τευχών, τρύπα από έντομο στην κάτω εσωτερική γωνία κάποιων από αυτά). Κατάλογος συνδρομητών. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές, σπασμένες οι συνδέσεις). Ηλιού 1825.23, Χατζηθεοδώρου 6-7.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 70

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον τῶν καταβασιῶν, μετά τῶν κανόνων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καί συντόμου εἱρμολογίου, ἐξηγημένα κατά τήν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον, ἐπιθεωρηθέντα ἤδη καί διορθωθέντα ἀκριβῶς παρά Ἰωάννου Λαμπαδαρίου, νῦν δεύτερον ἐκδοθέν εἰς τύπον ἀναλώμασιν ἰδίοις.

8ο, [4] + 469 + [25] σ. (λεκές στο πάνω μέρος των περισσότερων φύλλων, εντονότερος στα πρώτα τεύχη και τα τελευταία φύλλα, μικρές τρύπες από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο των πρώτων και των τελευταίων φύλλων, σχίσιμο στο προτελευταίο φύλλο (χ.α.), σφραγίδα). Κατάλογος συνδρομητών. Κτητορικές σημειώσεις στο πάνω ακρόφυλλο («Καί τόδε σύν τοῖς ἄλλοις μικροῖς τε / καί μεγάλλοις εἱρμολόγιον ἐμοῦ νεο- / φύτου Ἀρχιμανδρίτου κρητός 1875 / σήμερον δωρίζω τῷ παρόν βιβλίῳ / τοῦ ὑποτακτικοῦ μου Νικολάου / κρητός. / Νεόφυτος Ἰερομόναχος / 1878») και στον τίτλο. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές στη ράχη, χαλαρωμένη η ραφή της, σπασμένες οι συνδέσεις). Ηλιού, 1839.54, Χατζηθεοδώρου 30.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 71

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρωτοψάλτης.

Ταμεῖον ἀνθολογίας, περιέχον ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Λειτουργίας, τῆς τε Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, ἔτι δέ καί ὀκτώ καλοφωνικούς εἱρμούς ἐν τῷ τέλει, τά μέν ἐπιδιορθωθέντα, τά δέ μελοποιηθέντα καί τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, κατά παράδοσιν δέ αὐτοῦ ἀπαραλλάκτως ἐξηγηθέντα κατά τήν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον παρά τοῦ Α´ Δομεστίκου Στεφάνου, νῦν τό πρῶτον ἐκδοθέντα εἰς τύπους.

2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 4ο, 296 και 294 + β´  σ. (μικρές τρύπες από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο των περισσότερων τευχών, λερωμένο το κάτω περιθώριο στον Β´  τόμο, μεγαλύτερος ο λεκές στα τελευταία φύλλα). Κατάλογος συνδρομητών. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 4249 & 4475, Χατζηθεοδώρου 39 & 43. $ «Τό βιβλίο εἶναι ἀρκετά σημαντικό γιατί καταγράφει τήν παράδοση τοῦ παπαδικοῦ, κυρίως, μέλους, ὅπως αὐτό διατηρήθηκε μέχρι τήν ἐποχή ἐκείνη καί ἀποδόθηκε ἀπό τό προσωπικό καί χαρισματικό ὕφος τοῦ Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ τελευταῖος Πρωτοψάλτης πού ἔψαλλε μέ τό παλαιό σύστημα γραφῆς τῆς βυζ. μουσικῆς...» (Χατζηθεοδώρου).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 72

[MARLIANUS, Ambrosius].

Θέατρον πολιτικόν, μεταγλωττισθέν ἐκ τῆς λατινικῆς εἰς τήν ἡμετέραν ἁπλῆν διάλεκτον παρά τοῦ ὑψηλοτάτου καί σοφωτάτου Αὐθέντου τῆς Οὐγγροβλαχίας Νικολάου τοῦ Μαυροκορδάτου, νῦν ἐκ τρίτου τύποις ἐκδοθέν.

8ο, 504 σ. (λεκέδες από νερό στο εσωτερικό περιθώριο των πρώτων φύλλων και το εξωτερικό των πρώτων τευχών, οξειδωμένα μερικά φύλλα, μικρή τρύπα σ’ ένα φύλλο: σ. 465-6). Δίχρωμος ο τίτλος. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές). Ηλιού 1802.25, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1334.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 240 - 280 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 73

[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος] «ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Στέφανος».

Διατριβή αὐτοσχέδιος περί τοῦ περιβοήτου δόγματος τῶν σκεπτικῶν φιλοσόφων καί τῶν σοφιστῶν, Νόμῳ καλόν, νόμῳ κακόν.

8ο, 116 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λεκέδες από νερό στα πρώτα φύλλα). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου), φύλλο με παροράματα στο τέλος (λυμένο). Αρχικά απλά εξώφυλλα (φθορές, χαλαρωμένη η ραφή της ράχης). Ηλιού 1819.41, Λαγανάς 665.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 74

FOURCROY, Antoine François, comte de.

Χημική φιλοσοφία, ἤ στοιχειώδεις ἀλήθειαι τῆς νεωτέρας χημικῆς, νεωτέρᾳ τινι μεθόδῳ τεταγμέναι, ἐκγραικισθεῖσα μετά προσθήκης καί τινων σημειωμάτων ὑπό Θεοδοσίου Μ. Ἠλιάδου, ἐπιδιορθωθεῖσα καί τύποις ἐκδοθεῖσα ὑπό Ἀνθίμου Γαζῆ.

8ο, XXI + 184 σ. (το φύλλο με τα παροράματα δεμένο μετά τον πρόλογο: σ. XXI, τα τεύχη A-F τυπωμένα σε γαλάζιο χαρτί). Χαλκόγραφη προμετωπίδα. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές). Ηλιού 1802.59, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1335, Λαγανάς 523.

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 75

ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ, Σπυρ. Α.

Γεωπονικά. Κηπουρική, ἀμπελουργία καί καλλιέργεια τῆς ἐλαίας

8ο, ε´  + 264 σ. (κομμένο το πάνω περιθώριο ενός φύλλου: σ. α´ -β´ , λεκές από νερό στα πρώτα και τα τελευταία φύλλα, ελαφρά οξειδωμένο). Με ξυλογραφίες εντός κειμένου, κατάλογος συνδρομητών. Νεότερα εξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 4698.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 76

ΠΑΝΔΗΣ, Αρσένιος, ιερεύς.

Δοκίμιον ἀγρονομίας, ἤτοι τῆς καθ’ ὅλου θεωρητικο-πρακτικῆς ἐπιστημονικῆς γεωργικῆς στοιχεῖα, φιλοπονηθέντα μέν χάριν τῶν γεωργοφίλων σπουδαστῶν τοῦ τε πρώην Κερκύρας Λυκείου καί Ἰονίου Γυμνασίου, νῦν δέ ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς πρός τά καλά ὀργώσης ἑλληνικῆς νεολαίας ἐπεξεργασθέντα καί αὐξηθέντα.

4ο, μδ´  + 757​​ σ. (λίγο οξειδωμένο αντίτυπο, μικρή τρύπα στο κάτω περιθώριο 7 φύλλων). Κείμενο σε 2 στήλες, με πολλές ξυλογραφίες εντός κειμένου και μια ξυλογραφία από άλλη έκδοση δεμένη μεταξύ του πάνω εξωφύλλου και του τίτλου. Πανί (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα (λίγο οξειδωμένα και λερωμένα). Ηλιού & Πολέμη, 1867.79.

 

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 77

MILNE-EDWARDS, Henri.

Στοιχειώδης πραγματεία τῆς ζωολογίας, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Τιμολέοντος Ε. Δρακούλη.

2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, ζ´  + 381 και 356 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, κτητορική σημείωση στη σ. ε´  του Α´  τόμου). Μ’ έναν αναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα στον Β´  τόμο (κομμένος σε 2 τμήματα). Νεότερα εξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 5059. [μαζί:] Ζωολογίας πίνακες τῆς ὑπό Τιμολέοντος Ε. Δρακούλη μεταφρασθείσης, λιθογραφηθέντες ὑπό Κ. Σιμωνίδου. Αθήνα 1849. $ 8ο, λιθόγραφος τίτλος και 25 λιθόγραφοι πίνακες αριθμημένοι Α´ -ΚΕ´ , τυπωμένοι σε 23 φύλλα (τα 6 τελευταία φύλλα αναδιπλούμενα, στο 18ο οι πίνακες ΙΗ´  & ΙΘ´  και στο 19ο οι Κ´  & ΚΑ´ ), (οξειδωμένος ο τίτλος και ορισμένοι πίνακες, κάποιοι πίνακες δεμένοι με λάθος σειρά). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (έχει προστεθεί νεότερο κάτω εξώφυλλο, ταινία χαρτιού στη ράχη). Το συγκεκριμένο αντίτυπο με έναν επιπλέον λιθόγραφο πίνακα με ζώα και φυτά από άλλη έκδοση. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 78

ΔΙΗΓΗΣΗ (ΦΥΛΛΑΔΑ) ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ὁ πρωτότυπος τίτλος στό φ. 1r: Διήγησις Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, τὸ πῶς ἐγεννήθη καὶ ἀνεθράφη, καὶ τὶ χάριτας τοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός, τὴν φρόνησιν τὴν ἀνδρείαν, τὴν μάθησιν. Ἦτον δὲ καὶ εὐφημισμένος, ἤγουν εἶχε πολὺν ἔπαινον εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ εὔμορφος ἀπὸ ὅλους. Εἶχε δὲ καὶ χάριν ἐκ Θεοῦ τὴν ἐλεημοσύνην καὶ νὰ στέκεται εἰς τὸν λόγον του καὶ ποτὲ νὰ μὴν σφάλη. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐβασίλευσεν ὅλην τὴν οἰκουμένην. Aρχίζει: Ἐν ἔτει πεντάκις χιλιοστῶ ἐβασίλευεν εἰς τὴν Παλαιὰν Ρώμην ὁ Ταρκιανὸς ὁ βασιλεὺς ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ.

Χειρόγραφο δερματόδετο, 205 x 142 mm., Φύλλα Ι+151. Χαρτί λευκό, παχύ εκτός από δύο τετράδια όπου είναι λεπτό. Μελάνι μαύρο. Στίχοι κατά σελίδα 17. Αποτελείται από 15 τετράδια, 4 τριάδια και ένα επτάφυλλο. Το φ. 83 είναι ημίσχιστο και μεταξύ των φφ. 145-146 έχει αποκοπεί ένα φύλλο εξού και το επτάφυλλο. Φέρει παλαιά  φυλλαρίθμηση. Βιβλιοδεσία νεωτερική με μαύρο δερμάτινο κάλυμμα. Πινακίδες από σκληρό χαρτόνι και πρόστυπη διακόσμηση με ορθογώνιο πλαίσιο ως ταινία με άνθινα θέματα και άλλο εσωτερικό γραμμικό με ρόδακες στις τέσσερις γωνίες. Στο εσωτερικό ανθέμια και στο κέντρο μία ρομβοειδής αδιευκρίνιστη παράσταση με δύο άλλες μικρές και στρογγυλές πάνω και κάτω με ζωόμορφο θέμα. Οι πινακίδες λόγω ξηρότητας έχουν χάσει την αρχική επίπεδη μορφή τους και έχουν ελαφρώς αποκολληθεί από τη ράχη. Το κυρίως σώμα του χειρογράφου σε καλή κατάσταση πλην των δύο πρώτων και του τελευταίου φύλλου, που φέρουν κηλίδες υγρασίας και μικρές φθορές στα άκρα. Σε διάφορα φύλλα υπάρχουν σημειώματα και ενθυμήσεις χρονολογούμενες από το 1679, που δείχνουν προέλευση από ευκατάστατη οικογένεια πολύ πιθανώς της Σκύρου. Αναφέρονται τα ονόματα: Γεώργιος ιερομόναχος σακελλίος, παπα Ναθαναήλ, Φαλτάγης. Στα φύλλα πολύ ενδιαφέροντα σχέδια ιστιοφόρων, ένα μικρό και ένα μεγάλο με κουπιά. Για το κείμενο βλ. Γιώργος Βελουδής (επιμ.), Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου. Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, ΔΠ 39], Ερμής, Αθήνα 1977. Βάσει της βιβλιογραφίας το χειρόγραφο πρέπει να έχει αντιγραφεί με πρότυπο μια έντυπη έκδοση από το 1654 ή παλαιότερη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 5.000 - 7.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 79

ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.

Νομοκάνων εἰς «ἁπλήν φράσιν» καί «Νομοκάνονον». Στό φ. 1r ο τίτλος: Νόμος πάνυ πλουσιώτατος καὶ βασιλικός τε ἐνέτει αψια (=1711) ἐκ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας ἐν μηνὶ μαΐῳ τῆ. Ἰησοῦ μου προηγοῦ.

Χαρτ. 200 x 150 mm, φφ. 246. $ Ακολουθεί πίνακας των κεφαλαίων όπου αναγράφονται 351 κεφάλαια με παραπομπή σε παλαιά φυλλαρίθμηση. Το καθαυτό κείμενο αρχίζει από το φ.23r με επιγραφή: Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τοῦ παρόντος Νομίμου. Πρώτο κεφάλαιο: Περὶ κριτοῦ ὅτι νὰ εἶναι εἰς πάντας συμπαθὴς καὶ νὰ μηδὲν πιστεύει λόγους τινὸς χωρὶς νὰ ἐξετάζη, κεφάλ. α´ . Τελευταίο κεφάλαιο: Εὐχὴ συγχωρητικὴ ἡ λεγομένη εἰς τὸν μέλλοντα μεταλαβεῖν τῶν θείων μυστηρίων, κεφάλ. τνα´ . Στο κείμενο του παρόντος Νομοκάνονα έχει παραλειφθεί το γνωστό επιστολιμαίο προοίμιο προς τους αναγνώστες: «Θησαυρὸς κεκρυμμένος …». Σε σύγκριση με αυτόγραφα χειρόγραφα του συγγραφέα αποτελεί μία από τις συνήθεις παραλλαγές ως προς την έκταση και την επιλογή των κεφαλαίων μεταξύ των πεντακοσίων μεταγενεστέρων που παραδίδουν το κείμενο. Σύμφωνα με το προοίμιο του συγγραφέα η εις «απλήν φράσιν» σύνταξη του κειμένου αυτού χρονολογείται το έτος 1562. $ Χαρτί υπόλευκο. Μελάνι καστανό ανοιχτό. Γραφή ευμεγέθης με λεπτή πέννα, καλλιγραφική, δεξιοκλινής, με μακρές προεκτάσεις των άνω και κάτω κεραιών των γραμμάτων. Στο χαρτί διαφαίνεται υδατόσημο με παράσταση οωειδούς εμβλήματος που κορυφώνεται σε γαλλικό κρίνο με συμπληρωματική παράσταση εξάκτινου αστεριού. Στο φ. 245v υπάρχει το ακόλουθο κωδικογραφικό σημείωμα: Οἱ ἀναγινώσκοντες ἔρρωσθε καὶ ὑπὲρ τοῦ γράψαντος εὔχεσθε. Κοπιάδος ἐστὶ ὁ παρ(ὼν) νόμος ἐκ τῆς θείας μονῆς τοῦ Στεφανόπουλου ἐν ἔτει 1711 Ἰουνίου 8. Θ(ε)ῶ τελείω, τοῦ τέλους [χάρι] χάρις. Ο γραφέας επιμελής και γενικά ορθογράφος. Μεταξύ των φύλλων νεότερες γενεαλογικές σημειώσεις με μωβ μελάνι ή με μολύβι κάποιες διαγραμμένες και ξαναγραμμένες που αναφέρονται σε μέλη της οικογένειας Νικολάου Μαστακούρα από το Οίτυλο κατά τη χρονική περίοδο 1867-1919. Βιβλιοδεσία νεωτερική με λεπτές ξύλινες πινακίδες καλυμμένες με καφετί δέρμα που φέρει απλή γραμμική διακόσμηση. Η πρώτη πινακίδα σπασμένη με κάθετη ρωγμή στη μέση. $ Γενικά σε καλή κατάσταση. $ Με βάση την αναφορά της μονής του Στεφανόπουλου στο κωδικογραφικό σημείωμα και τις μεταγενέστερες γενεαλογικές σημειώσεις συνάγεται ότι ο κώδικας προέρχεται από τη Μάνη. Σχετικά με τη μονή του Στεφανοπούλου πρόκειται για τη σημερινή μονή του Τσίγκου, που ανήκε στην οικογένεια αυτή (γνωστή ως Stefanopoli που είχε στενές σχέσεις με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη) μέχρι τη φυγή της στην Κορσική. Η μονή του Τσίγκου βρίσκεται στο βουνό βόρεια του Οιτύλου.

Τιμή εκτίμησης:

€ 5.000 - 7.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 80

ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.

Νομοκάνων εἰς ἁπλήν φράσιν.

Χάρτινος κώδικας ακέφαλος και κολοβός, 210 x 160 mm, φφ. 141. Περιέχει τα κεφάλαια από τον αριθμό κε´  έως τον σϟϡη´ . Αρχ.: […] μαρτυρήσῃ, ἀποφήνουν τινὲς τῶν θείων πατέρων, ὅτι νὰ μηδὲν ἂργεῖται τοῦτος ὁ ἱερεὺς τῆς ἱερωσύνης, μόνο νὰ καθῄρεται παντελῶς. Περὶ ἱερέως, ἢ διακόνου, ἂν εἶναι καὶ κατηγορήσουν. Κεφ. κϛ´ . Ἠξεύρετε ὅτι εἰς τὴν κατηγορίαν τοῦ ἱερέως…Τελ.: Περὶ πῶς γράφουσιν τὸ ἀντιμίνσιον. Θησιαστήριον θεῖον καὶ ἱερὸν … ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου ὀδ: ἐν ἔτει καὶ μηνὶ ὀδ: $ Οι ενότητες των κεφαλαίων είναι οι εξής: (φ. 1r-35v) Περὶ ἱερέων, ἀρχιερέων, ἐπισκόπων, ἀφορισμοῦ, κληρικῶν καὶ καλογήρων, χειροτονιῶν καὶ ἱερωσύνης, λειτουργιῶν, μεταλήψεως, κεφ. κε´ - ϟη´ .- (φ. 35v-44v) Περὶ μοναστηρίων καὶ  ἐκκλησιῶν, καλογήρων, μεγαλοσχήμων, καλογραιῶν, κεφ. ϟθ- ριϛ´ .- (φ. 44v-63r) Περὶ βαπτίσεως, μνημοσύνων καὶ σαρανταρίων, προσφορῶν καὶ τιμίων δώρων, κεφ. ριζ-ρμη´ .- (φ. 63r-84v) Περὶ μνηστείας, καὶ ἀρραβώνων, βαθμῶν συγγενείας, συγγενείας βαπτίσματος, τὰ τῶν γάμων γράμματα, ἤτοι σχέδη, περὶ συγγενείας στεφανώματος, κεφ.ρμθ´ -ρξζ´ .- (φ. 84v-103r) Περὶ γάμου, λύσεως γάμου, διαζυγίου, προικός, δωρεῶν, κεφ. ρξη´ -σιθ´ .- (φ. 103r-110v) Περὶ κληρονομιῶν, διαθηκῶν, λεγάτου, παρακαταθήκης, ἐπιτρόπων, κεφ. σκ´ - σλε´ .- (φ. 111r-113v) Περὶ αἱρετῶν κριτῶν, συμφώνου, συντρόφων, ὅρκου, γεωργῶν καὶ χρόνου, κεφ. σλϛ´ -σμγ´ .- (φ. 113v-141v) Νομοκάνονον, καὶ ὅτι τῶν ἀρχιερέων ἐδόθη νὰ αὐξάνουν καὶ νὰ ὀλιγοστεύουν ἐπιτίμια καὶ περὶ τῶν μετανοούντων τοῦ μὴ ἀποστρέφειν αὐτούς, κεφ. σμδ´ -σϟη´ . Περιλαμβάνονται οἱ ἑξῆς ἑνότητες: Περὶ ἱερέων, ἱερομονάχων, ἐξομολογήσεως, πνευματικῶν, περὶ τῶν ἀρνησαμένων τὸν Χριστόν, κεφ. σμδ´ -σνδ´ .- Περὶ μαγείας, πορνείας, μαλακίας, αἱμομιξίας, ἀρσενοκοιτίας καὶ ζωοφθορᾶς, φόνου, κλέπτου καὶ κλεπταποδόχου, τυμβωρύχου, ἐπιόρκου, καταλαλιᾶς, κεφ. σνε´ - σξε´ .- Περὶ γυναικὸς ὁποὺ βαστάζει βότανον, καλογραίας, περὶ τοῦ φαγόντος ἀποθαμένου ζώου κρέας, περὶ τῶν μαμμίδων, κληρικοῦ ἢ κοσμικοῦ ἐὰν βαρέσουν ἄνθρωπον καὶ ἀποθάνει, περὶ τῶν γραμμάτων τῆς ἀλφαβήτου, βρυκολάκων, περὶ ἡλικιῶν, ἀκαθάρτων ζώων, κεφ. σξϛ-σοη´ . - Περὶ νηστειῶν καὶ τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, περὶ τῶν ἁγίων εἰκόνων ὁποὺ εἶναι πολλὰ χαλασμένες, φημῶν ἀρχιερέων, τάξεις πρωτοκαθεδρίας τῶν πατριαρχῶν, μητροπόλεων, ἀρχιεπισκοπῶν καὶ ὑποδείγματα ἐπισήμων γραμμάτων, κεφ. σοη´ -σϟη´ . $ Χαρτί υπόλευκο, μέτριου πάχους. Μελάνι στο κυρίως κείμενο μαύρο και στους τίτλους και πρωτογράμματα κόκκινο. Γραφή λεπτή στρογγυλή ευανάγνωστη. Ο γραφέας άγνωστος, επιμελής. Φέρει παλαιά φυλλαρίθμηση και λόγω του ότι το χειρόγραφο είναι ακέφαλο αρχίζει από τον αριθμό 31. Στο χαρτί διαφαίνεται υδατόσημο με παράσταση εμβλήματος με τρία καπέλα και συμπληρωματική το γράμμα Ρ. Αποτελείται από 18 τεύχη τετράδια. Αρκετές φθορές στα τελευταία δέκα φύλλα προς τη ράχη και κηλίδες από υγρασία. Τα υπόλοιπα φύλλα σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει βιβλιοδεσία.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 81

ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ.

Δερματόδετος χάρτινος κώδικας, 210 x 160 mm., Φύλλα Ι+291. (φ. 1r-21r) Πίναξ ἀκριβὴς σὺν Θεῷ τοῦ παρόντος νομίμου. Αναγράφονται 694 κεφάλαια. Πρώτο μέρος.(φ. 23r-138v) [Νομοκάνων Μανουὴλ Μαλαξοῦ] εἰς ἁπλῆν φράσιν, κεφ. α´ -σοϛ´ . Ἀρχίζει χωρὶς τὸ σύνηθες προοίμιο τῆς συλλογῆς ποὺ ἔχει τίτλο: Νουθεσία πρὸς πνευματικὸν καὶ ἀσφάλεια… καὶ ἀρχίζει: Ὁ δεχόμενος τοὺς λογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων… $ Χαρτί μεσαίου πάχους υπόλευκο. Μελάνι καστανό και στα πρωτογράμματα και τίτλους ερυθρό. Ο γραφέας άγνωστος, αλλά από το ύφος και τον τύπο της γραφής του εντάσσεται σε κύκλο κωδικογράφων που δραστηριοποιήθηκαν στο Άγιο Όρος κατά το πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα. Στο χαρτί διαφαίνονται δύο κύρια υδατόσημα. Το ένα είναι κορώνα με κρεμάμενο σταφύλι και το άλλο τρία φεγγάρια συνοδευόμενα από τα γράμματα ΡΑ. Η γραφή του ευκρινής, με λεπτή πέννα, στρογγυλά γράμματα και μακρές κεραίες των κατωφερών γραμμάτων, ελαφρώς δεξιοκλινής. Τα σχέδια των πρωτογραμμάτων καλλιγραφημένα με ιδιαίτερη επιμέλεια. $ Αποτελείται από 39 τεύχη κυρίως τετράδια. Στα παράφυλλα κυρίως και σε κάποια φύλλα εσωτερικά του κώδικα υπάρχουν πολλά κτητορικά σημειώματα και ενθυμήσεις με χρονολογίες από το έτος 1745 (φ. ΙΙr) , ἀπ᾽ όπου φαίνεται ότι ο πρώτος κτήτορας του χειρογράφου ονομαζόταν παπά Γεώργιος Τζηκούρης σκευοφύλακας, πολύ πιθανόν στη Σκύρο. Αργότερα το χειρόγραφο πέρασε στα χέρια απογόνων της οικογένειάς του παπά-Δημήτρη και άλλους. Στο φ. Ιr δύο σχέδια ιστιοφόρων πλοίων, το ένα μικρό και το άλλο μεγαλύτερο με μορφές πολεμιστών στο κατάστρωμα. Σε φύλλο κολλημένο στο εσωτερικό της πρώτης πινακίδας άλλο σχέδιο ιστιοφόρου με εφόλκιο. Διακόσμηση με οφειοειδή επίτιτλα στα φύλλα 23r και 150r. Βιβλιοδεσία βυζαντινού τύπου με ξύλινες πινακίδες και δερμάτινη απλή επένδυση μαύρου χρώματος. Η παλαιά πρόστυπη διακόσμηση έχει σχεδόν απαλειφθεί λόγω συχνής χρήσης. Σώζονται ίχνη θηλυκωτήρων για το κλείσιμο του κώδικα. Κατάσταση γενικά ικανοποιητική. Φθορές στα παράφυλλα και αμαυρώσεις λόγω της χρήσης, αποκολλήσεις σε κάποια σημεία του δέρματος από τις πινακίδες, όπως επίσης και στη ράχη με αποτέλεσμα τη χαλάρωση του συνδέσμου τους με τη στάχωση. Προς το τέλος και κοντά στο εσωτερικό των φύλλων σποραδικές μικρές οπές από έντομα χωρίς όμως φθορά του κειμένου. $ Παρατηρήσεις: Ως προς τα περιεχόμενα πρόκειται για κείμενα εκκλησιαστικού κανονικού δικαίου γνωστά και από πολλά άλλα χειρόγραφα. Για το πρώτο, τον Νομοκάνονα σε απλή φράση στην καθομιλουμένη του Μανουήλ Μαλαξού δεν έχουμε ακόμη πλήρη και εκσυγχρονισμένη έκδοση, μολονότι έχουν γίνει φιλότιμες προσπάθειες στο παρελθόν. Ο λόγος είναι, ότι τα χειρόγραφα τα οποία παραδίδουν το κείμενο αυτό είναι πάρα πολλά και σε πολλές βιβλιοθήκες της κυρίως Ελλάδας, στα οποία ο αριθμός των κεφαλαίων παραλλάσσει. Το παρόν χειρόγραφο παρά το γεγονός ότι είναι μεταγενέστερο της συγγραφής του (1562) αποτελεί μια επιμελημένη και υπεύθυνη μεταγραφή, δεδομένου ότι αποτελούσε το πιο βασικό εγχειρίδιο εκκλησιαστικού και οικογενειακού δικαίου καθόλη την περίοδο μετά την Άλωση και σε όλον τον ελληνικό χώρο. $ Βλ.: Λεωνίδα Λ. Σγούτα, Νομοκάνων Μανουὴλ Μαλαξοῦ. Περ. «Θέμις» 7(1856) σσ. 165-246. – Vasile Grecu-Gheorghe Cront, Nomocanonul lui Manuil Malaxos, Intreptarea Legii 1652 (sic), Editura Academiei Republicii Populare Romine, Βουκουρέστι 1962.- Δημητρίου Σ. Γκίνη-Νικολάου Ι. Πανταζοπούλου, Νομοκάνων Μανουὴλ νοταρίου τοῦ Μαλαξοῦ τοῦ ἐκ Ναυπλίου τῆς Πελοποννήσου μετενεχθεὶς εἰς λέξιν ἁπῆνδιὰ τὴν τῶν πολλῶν ὠφέλειαν, «Νόμος» (Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τοῦ Τμήματος Νομικῆς τῆς Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν) 1 (1982), Θεσσαλονίκη 1985. Ετοιμάζεται κριτική έκδοση του κειμένου βάσει αυτογράφων χειρογράφων. Ως προς το δεύτερο κείμενο πρόκειται επίσης για πολύ διαδεδομένη συλλογή του τύπου Εξομολογηταρίου, το οποίο συναντάται επίσης σε πολλά χειρόγραφα και πολλές φορές είναι ενσωματωμένο με τον Νομοκάνονα του Μαλαξού (όπως στο παρόν χειρόγραφο) με αποτέλεσμα ο αριθμός των κεφαλαίων να φτάνει σε υπερδιπλάσιο αριθμό. Βλ. για τη συλλογή αυτή: Σπυρίδωνος Ν. Τρωϊάνου, Νομοκάνων «πάνυ ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον» ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 8 κῶδιξ τῆς Λίνδου, Ἀνάτ. ἐκ τοῦ «Ἀρχείου Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου»23(1968) και 24 (1969), Αθήνα 1969, όπου δημοσιεύονται μόνο οι τίτλοι των κεφαλαίων με τις αρχές και τα τέλη τους. – Θεόδωρου Παπαδοπούλλου, Κύπρια νόμιμα, «Μελέται καὶ Ὑπομνήματα» 1 (1984), Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ , Λευκωσία 1984, σσ. 1-142, όπου δημοσιεύεται όλο το κείμενο βάσει χειρογράφου ευρισκόμενου στην Κύπρο. Η ταυτότητα του συντάκτη της συλλογής αυτής προέκυψε από δύο χειρόγραφα, ένα της Μονής Βρύσης Σίφνου, αρ. 6, και άλλο του Μουσείου Μπενάκη, Ανταλ. 125. Και τα δύο γράφτηκαν από τον ιερομόναχο Αντώνιο στο Άγιο Όρος τα έτη 1662 και 1663 αντίστοιχα και εκεί αναφέρεται ότι: «Τὸ παρὸν νόμιμον συναθρισθὲν ὑπὸ Κυρίλλου μοναχοῦ» κλπ. Βλ. και Ἀγαμέμνονος Τσελίκα, Δέκα αἰῶνες ἑλληνικῆς γραφῆς (9ος-19ος αἰ.), Μουσεῖο Μπενάκη, Ἀθήνα 1977, σσ. 59-60.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 5.000 - 7.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 82

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΟΝ. Τό κείμενο ἀποτελεί σύνοψη τῆς νομοκανονικῆς συλλογῆς τοῦ τύπου «Πάνυ ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον». Τίτλος (φ. 13α): Νομοκανόνιον σὺν Θεῷ ἁγίῳ, περὶ ἐξομολογήσεως ἤτοι πῶς δεῖ ὁ πνευματικὸς οἰκονομεῖν τὰ ἑαυτοῦ τέκνα, κεφάλαιον αον. Ἀρχ.: Ὁ δεχόμενος τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων…

Χαρτ. 200 x 140 mm. Φύλλα 106. $ Αναγράφονται 108 κεφάλαια. Πρόκειται για επιτομή της συλλογής του Κυρίλλου μοναχού του 17ου αι. «Νομοκάνονον πάνυ ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον». Βλ. και Σπυρίδωνος Ν. Τρωϊάνου, Νομοκάνων «πάνυ ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον» ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 8 κῶδιξ τῆς Λίνδου, Ἀνάτ. ἐκ τοῦ «Ἀρχείου Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου» 23 (1968) και 24 (1969), Αθήνα 1969. $ Γραφή λεπτή καλλιγραφική με ερυθρά πρωτογράμματα και πλεκτά επίτιτλα. Ο γραφέας ονομάζεται Ιγνάτιος ιερομόναχος, όπως φαίνεται από την επιγραφή του στο πάνω μέρος του φ. 6α: Ἰησοῦ Χριστέ βοήθει μοι τῷ ἀχρείῳ Ἰγνατίῳ καὶ ἱερομονάχῳ.  Βιβλιοδεσία κομψή από σκληρό χαρτόνι καλυμμένο με καφετί δέρμα. $ Κατάσταση καλή.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 83

ΦΡΑΣΑΡΙΟΝ.

Χαρτ., 200 x 135 mm., φφ.Ι- ΙΙ+258+ΙΙΙ-IV. $ Ιδιότυπη και σπάνια συναγωγή φράσεων σε λόγια γλώσσα κατά αλφαβητική σειρά θεμάτων-λημμάτων που εκφέρονται στη δημώδη. Αποτελούσε χρησιμότατο εγχειρίδιο και βοήθημα για τη ρητορική και την επιστολογραφία. Ιδιαίτερης σημασίας για λεξικογραφική και γλωσσολογική μελέτη. Για το κάθε λήμμα καταχωρούνται περισσότερες από μία εκδοχές. Περιέχει συνολικά 664 λήμματα. $ Χαρτί λεπτό υπόλευκο. Μελάνι φαιό στο κυρίως κείμενο και στους τίτλους κόκκινο. Από τη δομή του κώδικα και τον έλεγχο των τευχών, όπως και από την παρουσία της αρχικής σελιδαρίθμησης φαίνεται πως ο κώδικας είχε συσταθεί από λυτά άδετα τεύχη με λευκά φύλλα και με συνεχή σελιδαρίθμηση. Όμως αφήνονταν άγραφα φύλλα για μελλοντικὴ συμπλήρωση λόγῳ της συνεχούς πρόσθεσης τίτλων και στο τέλος βιβλιοδετήθηκε, αφού προηγουμένως αποκόπηκαν τα ασυμπλήρωτα λευκά φύλλα, από τα οποία έμειναν εμφανή τα αποκόμματά τους κοντά στη ραφή της στάχωσης. $ Γραφείς τρεις συνεργαζόμενοι με κοινό ύφος, αλλά μερικές φορές με διαφορετικό μέγεθος γραμμάτων και απόχρωση μελανιού. Γενικά η γραφή τους είναι στρογγυλόσχημη, ευκρινής και αρκετά καλλιγραφική. Στο φ. 258v τέσσερις φορές συναντούμε επαναλαμβανόμενη τη μονοκονδυλιά του ονόματος «Ἁβράμιος». Βιβλιοδεσία νεωτερικού τύπου με πινακίδες από σκληρό χαρτόνι και δερμάτινο μαύρο κάλυμμα με πρόστυπες γραμμικές διακοσμήσεις και στο κέντρο εξαπτέρου. Κατάσταση αρκετά καλή. Φθορές ασήμαντες. Η χρονολόγηση έγινε με βάση τον τύπο της γραφής και των υδατοσήμων. $ Παραδείγματα λημμάτων:  α) Ἀστραποκαῆναι καὶ ἀστροπελέκι: ἀστραπὴ σέλας ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἰεῖσα, πῦρ ῥαγδαῖον ἐξ οὐρανοῦ κατά τινος θεοστυγοῦς καταπεμφθέν. β) Γέρων ματούφης, ἤτοι ἀνόητος: δὶς παῖδες οἱ γέροντες ἀληθῶς. γ) Καραβοκύρης ἢ ἁπλῶς γγεμιτζής, ἤτοι ναύτης: οἰακοστρόφος θαυμάσιος τὴν τέχνην, καὶ τὰ θαλάττια σοφός, ὑπὲρ τὸν Πρωτέα οἰακοστροφεῖν ἄριστος, ὁ πηδαλιουχεῖν ἱκανός.

Τιμή εκτίμησης:

€ 7.000 - 9.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 84

ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. (φ. 1) Τίτλος: Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν σημαδίων τῆς ψαλτικῆς τέχνης τῶν τε ἀνιόντων καὶ κατιόντων, σωμάτων τε καὶ πνευμάτων καὶ πάσης ἀκολουθείας συντεθειμένης εἰς αὐτὴν παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἀναδειχθέντων ποιητῶν παλαιῶν τε καὶ νέων. Ἀρχ.: Ἀρχὴ μέση καὶ τέλος καὶ σύστημα πάντων τῶν σημαδίων …

Χαρτί. 155 x 110 mm. Φύλλα 171. $ Περιέχει: Κεκραγάρια, Πολυελέους, Πασαπνοάρια, Δοξολογίες, Πολυχρονισμούς, Χερουβικά, Κοινωνικά. Αναφερόμενοι μελογράφοι: Χρυσάφης ο Νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Γαζής, Γερμανός Νέων Πατρών, Ιωάννης Κουκουζέλης, Ξένος Κορώνης, Μπαλάσιος, Αντώνιος ιερεύς, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάσαφ νέος Κουκουζέλης, Ιωάννης Κλαδάς, Παναγιώτης Χαλάτζογλου. $ Ο γραφέας καλλιγράφος, άγνωστος. Διακοσμείται με πλεκτά ερυθρά επίτιτλα. Βιβλιοδεσία με πινακίδες από χαρτόνι και δερμάτινη επένδυση από καφετί δέρμα. Και στις δύο όψεις φέρει περιμετρικά πρόστυπη ταινία με άνθινο επαναλαμβανόμενο θέμα. $ Κατάσταση άριστη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 85

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΥ (σ. 1) Τίτλος: Ἀνθολογία στιχηραρίου σύντομος περιέχουσα πάντα τὰ δοξαστικὰ τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν, καὶ τῶν ἑορταζομένων ἁγίων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἥτις ἐμελουργήθη παρὰ Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίουκατὰ τὴν ἐθιζομένην τάξιν ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ. Ἐξηγήθη δὲ ἤδη ἐσχάτως κατὰ τὸ νέον σύστημα τῆς μουσικῆς παρὰ τοῦ μουσικοδιδασκάλου κὺρ Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, διὰ χειρὸς Πέτρου ἱερέως ἐκ Καλαβρύτων, 1818.

185 x 130 mm, 372 σ. Χαρτί λευκό, παχύ και σκληρό, εξαιρετικής ποιότητας. Στη σ. 1 περίτεχνο επίτιτλο πλεχτό κόσμημα. Τα τροπάρια αρχίζουν χωρίς πρωτογράμματα. Στη σ. 203 στο επάνω περιθώριο η σημείωση με χέρι μεταγενέστερο: Δημήτριος Ἰωάννου Κορδορούμης ἔτος αωϞ´  (=1890) ἡμέρα σάββατον τῇ ιϛ´ῃ Ἰουνίου ἡμέρα σάββατον καὶ ὥρα 4μμ. Στο εσωτερικὸ πρώτο παράφυλλο (μαρμαρόκολλα) της βιβλιοδεσίας η σημείωση : Ἐκ τῶν τοῦ Ἰωάννου Θ. Τσώκλη τελειοφοίτου τῶν μαθηματικῶν καὶ ἀριστεροῦ ψάλτου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, Ἀθήνησι 7βρίου [18]97 (υπογραφή) και ωοειδής σφραγίδα με την επιγραφή: ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΤΑ ΤΗΝΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΤΣΩΚΛΗΣ ΕΝ ΤΗΝΩ. Σε διάφορα φύλλα υπάρχει στρογγυλή σφραγίδα με την επιγραφή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1909. Βιβλιοδεσία πολυτελής ευρωπαϊκού τύπου με χαρτόνι καλυμμένο με καφετί δέρμα ιδιαίτερα διακοσμημένη με χρυσοτυπία περιμετρικά και στο κέντρο και των δύο πινακίδων. Το σώμα του χειρογράφου λόγω ξηρότητας της κόλλας έχει αποκολληθεί από τη ράχη και τα τεύχη συνδέονται με τη στάχωσή τους χαλαρά, χωρίς όμως οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Το σώμα του χειρογράφου σε άριστη κατάσταση.

Τιμή εκτίμησης:

€ 4.000 - 6.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 86

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ. (φ. 2r) Τίτλος: Μὴν Νοέμβριος εἰς τὴν α´ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ὁσιομάρτυρος καὶ καθηγητοῦ ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Νέου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων δύο μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰακώβου ἱεροδιακόνου, καὶ Διονυσίου. Ἀρχ.: Τὸν θεατὴν τῶν ἀῤῥήτων … Στα φύλλα 30r-79v ο βίος του Αγίου. Ἀρχ. Καὶ λαλεῖν βούλομαι, ὑπὲρ τὸ σιωπᾷν ἀναγκάζομαι…

Χαρτ. 215 x 160 mm. Φύλλα Ι+81. $ Ο Άγιος μαζί με τους μαθητές του ύστερα από διδασκαλική περιοδεία σε όλη την κεντρική Ελλάδα μαρτύρησε την 1η Νοεμβρίου 1519. Βλ. αναφορά της έκδοσης του έτους 1952 στου Δημοσθένη Στρατηγόπουλου, Ἔντυπες Ἀκολουθίες Ἁγίων – Συλλογὴ Ντόρης Παπαστράτου, Ἐπιστημονικὴ ἐποπτεία –Εἰσαγωγὴ Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Αθήνα 2007, σελ. 175. $ Γραφή καλλιγραφική, στρογγυλή μιμούμενη την τυπογραφική. Ο γραφέας στον κολοφώνα σε ένα εκτενές στιχούργημα αναφέρει το όνομά του ως Παναγιώτη θύτη Ραδοβεσδύτη, δηλ. από την επαρχία Ραδοβιζίου των Ιωαννίνων. Στο φ.1v περίτεχνα σχεδιασμένη σε πλαίσιο με λεπτή πέννα και γκρίζο μελάνι εικόνα των τριών αγίων. Οι άγιοι σε παράταξη με τον Άγιο Ιάκωβο στη μέση και επάνω η απεικόνιση της Αγίας Τριάδας εν δόξῃ. Κάτω και εκτός πλαισίου η σημείωση: Ἀντεγράφθη ἡ παροῦσα ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰακώβου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ κατὰ τὸ 1824, ἐν μηνὶ Δεκεμβρίῳ, διὰ συνδρομῆς τοῦ πανοσιωτάτου πνευματικοῦ κὺρ Ἰωσήφ, καὶ ἡγουμένου κὺρ Ἀμβροσίου, διὰ χειρὸς ξένου τινός, οὗ μέμνησθέ μου πρὸς Κύριον οἱ ἀναγινώσκοντες. Στα φύλλα 2r και 30r καλλιτεχνικότατα λαϊκότροπα επίτιτλα κοσμήματα. Στο φ. 2r φιάλη απ’ όπου βγαίνουν κλάδοι με άνθη, και στο φ. 30r μέσα σε πλαίσιο κεφαλὴ γυναικός από τη μύτη της οποίας βγαίνουν δύο φίδια και αντικρυστά καταλήγουν πάνω από το κεφάλι της, ενώ μεταξύ των στομάτων τους υπάρχει η λέξη βίος. Ένθεν και ένθεν της κεφαλής κλάδοι με άνθη γεμίζουν το πλαίσιο. Στο φ. 1αr σημείωμα για μνεία σεισμού το έτος 1831: 1831 οκτωβρίου 26 ἐγηνε ενας φρικτος σησμῶς κε χἄλασε το μαναστήρι κε εσχησθηκε η εκλησἤα ολη μέσα κε εξω κε εστω ἠς ενθἤμησην. Ελἄχιστος αναγνωστης ἔγραψα. Βιβλιοδεσία με καφετί δέρμα και πινακίδες από συγκολλημένα φύλλα παλαιού εκκλησιαστικού εντύπου. Το κλείσιμο υπό τύπον φακέλου με τριγωνική γλώσσα και ιμάντα. $ Κατάσταση σχετικά καλή.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 87

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ SANFOURCHE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Σε γαλλική γλώσσα. $ Χάρτινο χειρόγραφο 215 x 160 mm. Φύλλα 287 (+116α). $ Χειρόγραφο άκρως φιλελληνικού ενδιαφέροντος. Ημερολόγιο του Γάλλου ταγματάρχου Sanfourche μέλους της στρατιωτικής αποστολής στην Πελοπόννησο υπό τον στρατηγό Maison. Αρχίζει από το έτος 1828, όταν υπηρετούσε στο Μαρόκο. (φ. 1r) Ἀρχ.: 1828. J’etais de retour...  Χρονολογικά στοιχεία της παρουσίας του στην Ελλάδα βάσει του ημερολογίου (άφιξη και αναχώρηση): (1) 6 Μαρτίου 1828 βρίσκεται στο Cadix.- Αρχὲς Ιουνίου 1828 μέσω Πορτογαλλίας, Ισπανίας και διά θαλάσσης ετοιμάζεται με το τάγμα του να φτάσει στη Γαλλία.- 21 Αυγούστου 1828 πλησιάζει στη Σαρδηνία.- 24 Αυγούστου 1828 πλέει προς τη Σικελία. (2) 29 Αυγούστου 1828 βρίσκεται μπροστά από το Ναυαρίνο και ασκεί τη στρατιωτική του υπηρεσία για όλον τον επόμενο χρόνο. (3) 11 Απριλίου 1829 περιοδεύει την περιοχή Μεθώνης, Πύλου, Ναυαρίνου. (4) 9 Μαΐου 1829 έχει επιστρέψει στη Μασσαλία. $ Έχει περιοδεύσει όλη την Πελοπόννησο και στις περιγραφές του εντάσσει παρατηρήσεις γλωσσικές, αρχαιολογικές, σχέδια, ποιήματα, καθώς και πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις μαζί με αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς. $ (φ. 43v) Μικρό τοπογραφικό σχέδιο της αρχαίας Μεσσήνης με το χωριό Μαυρομάτι και τη Μονή Βουλκάνου. (φ. 83v) Σχέδιο με ερυθρό χρώμα άδηλων οικοδομημάτων με πύργο και τρούλο εκκλησίας. (φ. 188v) Σχέδια των δύο όψεων αθηναϊκού νομίσματος με την γλαύκα και την κεφαλή της Αθηνάς, καθώς και αρχαίου ναού δίπλα σε βυζαντινή εκκλησία πιθανώς στην Αθήνα. (φ. 284v) Όπλα Ελλήνων αγωνιστών.(φφ. 26v-24v) Ποίημα με τίτλο: Le retour du 27me Regiment comptainte sur l’air de l’hymne de Riego. Toulon 22 Juillet. Ακολουθούν άλλα δύο δωδεκάστιχα ποιήματα. (φφ. 177r-178v) Ποίημα: Adieux à la Provence. Marseilles 25 Aout. 1828.(φ. 185v) Στίχοι πρὸς τὸν ευλαμπρότατον Κύριον Κολονέλλον. Ἀρχ.: Ευγενεστατος τω ὄν τι καὶ ευαρεστος πολύ … Ακολουθεί η μετάφραση στα γαλλικά με τη σημείωση: Vers composés par Jean Viki Chipriotte en l’ honneur du gas. C.(φ. 188r-v) Της ομηρου ιλιαδος ραψωδια ΓΡΑΜΜΑ Α. (στ. 1-21).- Ακολουθεί απόσπασμα από την Κύρου παιδεία του Ξενοφώντος. $ Χαρτί υπόλευκο, γενικά λεπτό. Γραφή λεπτή και πυκνή, ολοσέλιδη, γενικά ευανάγνωστη. Αποτελείται από 38 τεύχη ποικίλου αριθμού φύλλων (4-12), τα οποία αριθμούνται από τον ίδιον γραφέα στο πάνω περιθώριο της πρώτης σελίδας τους. Παρεμβάλλονται συσταχωμένες πέντε γαλλικές επιστολές με ταχυδρομικές σημάνσεις (φφ 40-41, 222r-v, 247r-248v, 249r-250v, 285r-286v), καθώς και ένα λογιστικὸ φύλλο με την επιγραφή: Μai 1832 Renseignements sur les Etats Unis Ionien. – Population. Importations, Exportations, Productions : Huile, Raisin de Corinthe, Vin. Λευκὰ φύλλα: 43v, 211v-213v, 221r-v, 229-230v. Τόμος χαρτόδετος με σκληρό χαρτόνι καλυμμένο με σταμπωτό κόκκινο χαρτί. Ράχη δερμάτινη με την επιγραφή: NOTES SUR LE PORTUGAL ET LA GRÈCE 1828 ET 1829. $ Σε άριστη κατάσταση.

Τιμή εκτίμησης:

€ 10.000 - 15.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 88

ΓΕΔΕΩΝ, Γεώργιος.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Χαρτ. 210 x 165 mm. Φύλλα V + σελίδες 308. $ Γραμματική με ιδιότυπη δομή διάταξης κεφαλαίων. Αποτελείται από πέντε μέρη: Α´  Περὶ τῶν Μερῶν τοῦ λόγου. Β´  Κανονικόν. Γ´  Ἐτυμολογικόν. Δ´  Συντακτικόν. Ε´  Συνθετικόν. Ο γραφέας ονομάζεται Γεδεών σύμφωνα με το σημείωμά του στη σελ. 308: Ἔλαβε τέρμα ἡ παροῦσα τοῦ 1833 ἔτους Ἰουνίου 10 διὰ χειρὸς Γεωργίου Γεδεὼν ἡ ὁποία τυγχάνει οὖσα ἀναπόσπαστον κτῆμα του. Στα σημειώματα και ένα τροπάριο προς τιμήν του Βασιλέα Όθωνα: Αρχ.: Σήμερον ἡ Ἑλλὰς φαιδρῶς πανηγυρίζει…

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 89

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (φ. 1r) Τίτλος: Ἀπάνθισμα μελῶν περιέχον ἅπασαν τὴν τοῦ ἀναστασίμου ἑσπερινοῦ. ὄρθρου καὶ λειτουργίας Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἔτι δὲ ἐπιτομὴν τινῶν δοξαστικῶν ἑορταζομένων ἁγίων, σὺν τῇ Ἀκολουθίᾳ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Λαμπροφόρου καὶ τινοις εἱρμοῖς καλοφωνικοῖς. Ἐγράφη ἐν ἔτει (1)864 μινὶ Ἰουνίῳ 10 ἐν Τρίκκῃ. Ὁ γράφων Ἀνδρέας Δημητρίου Ζωγραφίδης.

Χάρτινο, 190 x 130 mm. Φύλλα 532. Αποτελείται από συρραφή και συστάχωση τριών τουλάχιστον πολύφυλλων τευχών με ιδιαίτερη σελιδαρίθμηση το καθένα. Η κατασκευή του τόμου οφείλεται στον Ανδρέα Δημητρίου Ζωγραφίδη, ο οποίος είναι και ο γραφέας ολόκληρου του τόμου, πλην των φύλλων 247r-268v, όπου υπάρχει στο τέλος το σημείωμα: Ἐγράφησαν παρ’ ἐμοῦ τοῦ Ξάνθου τοῦ Ζαρκινοῦ. Ο Ανδρέας Ζωγραφίδης επίσης χρησιμοποίησε κατά καιρούς διαφορετικού τύπου χαρτί, είτε λεπτό και ανοιχτού καστανού χρώματος, είτε παχύ και λευκό. Το ίδιο και ως προς το μελάνι στους τίτλους και στα πρωτογράμματα, είτε μαύρο, είτε ερυθρό. Ο ίδιος από τα επίτιτλα και κατακλειστικά κοσμήματα που σχεδίασε στα φύλλα 52r, 57r, 60r, 60v, καθώς και στα φ. 1r και 2r με παράσταση χειρός γραφέως  φαίνεται ότι ήταν και ζωγράφος. Βιβλιοδεσία με σκληρό χαρτόνι και επένδυση μαρμαρόκολλας. Ράχη δερμάτινη. Ο βιβλιοδέτης για πολλά φύλλα στην αρχή του κώδικα και για καλύτερο στήριγμα στη ραφή τους χρησιμοποίησε ταινίες από εφημερίδα. Κατά το ξάκρισμα όμως ευτυχώς μόνο στο φ. 203 αποκόπηκε μέρος ενός στίχου του τίτλου της ενότητας στο επάνω περιθώριο. $ Ο κώδικας έχει ιδιαίτερη σημασία για την καλλιέργεια, διδασκαλία και μελέτη της βυζαντινής μουσικής στην περιοχή της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα των Τρικάλων κατά τα μέσα του 19ου αιώνα. $ (φ. 351v) Τὸ παρὸν ἐμελοποιήθη παρὰ Ὀγουρλοῦ Γεωργίου τοῦ ἐκ Καισαρείας καὶ μετεφράσθη εἰς τὴν νέαν μέθοδον παρὰ Σπυρίδωνος Ἀναστασίου τοῦ ἐκ Πισιδείας. Ἐπὶ σοὶ χαίρει κεχαριτωμένη … Μελοποιημένα θέματα: Ανοιξαντάρια, Κεκραγάρια, Εωθινά, Δοξαστικά, Πασαπνοάρια, Χερουβικά, Τριαδικά, Ευλογητάρια, Πολυέλεοι, Αντίφωνα, Τρισάγια, Αλληλουάρια, Κύριε ἐλέησον, Κοινωνικά, Ἄξιον ἐστί. Μελογράφοι: Θεόδωρος παπά Παράσχου Φωκαεύς, Πέτρος Λαμπαδάριος, Εμμανουὴλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ονούφριος Βυζάντιος, Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Λεωνίδας Φωκαεύς, Ιακώβ πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος ο Κρής, Ιωάννης Κουκουζέλης, Ιωάννης πρωτοψάλτης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Εφέσιος εν Βουκουρεστίω, Μελέτιος αρχιδιάκονος μητροπόλεως Λαρίσης, Γεώργιος π. Ρύσιος, Θεόδωρος εκδότης, Χριστόδουλος Κεσσινιεύς, Βλαχάκης, Ζαφυρόπουλος, Ογουρλοῦ Γεώργιος εκ Καισαρείας, Σπυρίδων Αναστασίου εκ Πισιδείας, Ιωάννης Λαμπαδάριος, Μελέτιος Γ. Σκρέκας, Δημήτριος Ζωγράφος.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 90

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ. Τίτλος: Κατηχητικόν, τουτέστιν Αἱ Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ Μεταγλωττισθεῖσαι εἰς ἁπλῆν φράσιν ὑπὸ ἐναρέτων ἀνδρῶν. Μεταγραφεῖσαι δὲ παρὰ Ἀθ. Α. Συναδινοῦ τοῦ ἐκ Στεμνίτσης τῆς Γορτυνίας ἱερέως. Διορθωθεῖσαι δὲ παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κὺρ Διονυσίου Ἐπιφανιάδου, ἐν Ἑρμουπόλει 1877.

Χάρτινος κώδικας, 200 x 140 mm, α´ -ι´ +428+354 σ. $ Πρόκειται για ελαφρώς εκσυγχρονισμένη διασκευή της μετάφρασης στην απλοελληνική των Κατηχήσεων του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1676 από την τυπογραφία του Νικόλαου Γλυκή. Η γλωσσική επέμβαση περιορίζεται στην αλλαγή διαλεκτικών λέξεων και εκφράσεων, ώστε το κείμενο να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στο τρέχον εκκλησιαστικό ύφος. Όπως φαίνεται από τον τίτλο ο Αθ. Συναδινός μετέγραψε το κείμενο από την παλαιά έκδοση και το επεξεργάστηκε γλωσσικά ο μοναχός Διονύσιος Επιφανιάδης. Ο τόμος αποτελείται από δύο μέρη. (σ. θ´ ) Στίχοι ἰαμβικοί στόν Ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν ἀληθῶς χωρίσας πάσης ὕλης…  (σ. ι´) Ὑδατογραφημένη εἰκονα τοῦ Ἁγίου σὲ λεπτὸ χαρτόνι ἐπικολλημένο στὴ λευκὴ σελίδα. (σ. 1-428) Πρῶτο μέρος. Τίτλος: Κατήχησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ ἡγουμένου τῶν Στουδίων. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Σεπτεμβρίου…  Αρχ.: Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἀρχὴν τοῦ χρόνου ἔχομεν σήμερον… (σ. 1-354) Δεύτερο μέρος. Τίτλος: Κατηχήσεις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ ἡγουμένου τῶν Στουδίων. Εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Θωμᾶ. Αρχ.: Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἐπειδὴ χάρητι Θεοῦ ἀξιώθημεν καὶ ἐφτάσαμε εἰς το Ἅγιον Πάσχα… Χαρτὶ κοινό, λεπτό, ελαφρώς καστανού χρώματος. Γραφή καλλιγραφική, σταθερἠ έμπειρου γραφέα σε 25 στίχους κατά σελίδα και παραπομπή οριζόντια από σελίδα σε σελίδα. Στις αντίστοιχες πρώτες σελίδες του κάθε μέρους το κείμενο αρχίζει με ένα περίτεχνο πρωτόγραμμα Π και Α. Στις σελίδες η´  και θ´  υπάρχουν αντίστοιχα τα σημειώματα με κόκκινο μελάνι: Εἰς μνήμην Ἀνδρέου Συνοδινοῦ ἐκ Στεμνίτσης.- Χειρόγραφον Ἀθανασίου Συνοδινοῦ Στεμνίτσα Γορτυνίας. Σκληρή χαρτόδετη βιβλιοδεσία με μαύρη επένδυση και δερμάτινη ράχη, όπου η επιγραφή: ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΝ 2 ΑΘ.ΑΝ.ΣΥ. $ Κατάσταση άριστη. $ Αθανάσιος Συναδινός ιερέας στη Στεμνίτσα Γορτυνίας αναφέρεται στο βιβλίο του Γεώργιου Αντ. Θεοφίλη, Η Στεμνίτσα, Αθήναι 1977, αλλά με χρονολογίες 1891-1921.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 91

ΜΥΚΟΝΟΣ — Κοινοτική ἀπόφαση προυχόντων τῆς Μυκόνου μέ τήν ὁποία ὁρίζεται ἐκ νέου ὡς «καντζιλιέρης» (γραμματέας) τοῦ νησιοῦ ὁ Γιαννάκης Φώσκουλος.

Υπογράφουν με αυτόγραφες υπογραφές 60 πρόκριτοι. Δίφυλλο και στην τέταρτη σελίδα η επιγραφή: «1755 Πατέντα της καντηλαρίας εἰς ὀνομα του σιώρ Γιαννάκη Φώσκολου».

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 92

ΕΠΙΣΗΜΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΛΑΧΙΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΛΛΙΚΗ ΓΡΑΦΗ.

Χαρτί. Δίφυλλο. 510 x 400 mm. Το έγγραφο έχει εκδοθεί από τον Βοεβόδα Αλέξανδρο Ιωάννου Υψηλάντη, ηγεμόνα της Μολδαβίας (1786) και στη συνέχεια της Βλαχίας (1796), που υπήρξε ένας από τους αναδιοργανωτές των δύο Παραδουνάβιων ηγεμονιών. Το κείμενο αναφέρεται σε προνόμια που απονέμονται σε μία μονή του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Στo κάτω μέρος του εγγράφου η υπογραφή του με μονοκονδυλιά στα ελληνικά.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.200 - 1.600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 93

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, 1756-1821, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Συστατικό γράμμα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ ἀπευθυνόμενο στούς κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Κύπρου μέ τό ὁποίο τούς συστήνει νά διευκολύνουν τόν μιλόρδο Νόρντ νά περιηγηθεῖ τίς ἱστορικές τοποθεσίες καί μνημεῖα τοῦ νησιοῦ βάσει καί τῆς διαταγῆς (μπουγιουρδί) πού κατέχει ἐκ μέρους τοῦ σουλτάνου.

Το έγγραφο χρονολογείται την πρώτη Μαΐου 1812 και υπογράφεται από τον αρχιεπίσκοπο με κόκκινο μελάνι βάσει του αρχαίου προνομίου που δόθηκε στον αρχιεπίσκοπο Κύπρου από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Στην κεφαλή του εγγράφου ο τίτλος του αρχιεπισκόπου με μονοκονδυλιά: Κυπριανὸς ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου. $ Χαρτί, δίφυλλο, 360 x 250 mm.

Τιμή εκτίμησης:

€ 6.000 - 8.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 94

ΠΡΟΚΡΙΤΟΙ ΥΔΡΑΣ.

Δίφυλλο έγγραφο, επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου του πρακτικού εκλογής και διορισμού προκρίτων της Νήσου  Ύδρας. Υπογράφεται από 52 εκπροσώπους των κατοίκων (εδώ αντιγραμμένα από τον γραμματικό) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του νησιού. $ Πρόκειται για την εκλογή και διορισμό του Νικόλαου Κοκοβήλη ως μπας κοτσάμπαση και τις υπογραφές των Λάζαρου Κουντουριώτη, Δημήτριου Τσαμαδού, Γεώργιου Γκιόνη, Γεώργιου Κουντουριώτη, Θεόδωρου Γκύκα, Σταμάτη Νικολάου Μπονδούρη, Φραγκίσκου Βούλγαρη, Δημήτριου Κυριτζή, Αναστάσιου Θεοδωράκη, Βασίλειου Μπονδούρη, Αναγνώστη ΠαπαΜανώλη, Γεώργιου Χατζή Γκιόνη, Ιωάννη Ορλάνδου, Νικολάου Οικονόμου, Γεώργιου Κυβωτού, Αναγνώστη Οικονόμου, Ανδρέα Δημητρίου Βόκου, Μανόλη Τομπάζη, Παντελή Γκυόκα, Αναγνώστη Γιουρδή και Αντώνιου Βόκου.

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 95

DELI ABDULLAH, Καπουδάν πασάς και αργότερα Μεγάλος Βεζύρης.

Μπουγιουρντί μέ τή σφραγίδα τοῦ πασά Ἐλέω Θεοῦ Βεζύρη καί Καπουδάν πασά πρός τούς Σκοπελίτες.

Διαταγή προς τους προεστώτες και επιστάτες της Σκοπέλου να παραδώσουν στον απεσταλμένο του το ποσόν των ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων γροσίων και άλλες μεγάλες ποσότητες χρημάτων που είχαν δανειστεί από τον Κωνσταντίνο Κολοβό και άλλους στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1819. Το έγγραφο που είναι δίγλωσσο, τουρκικά και ελληνικά, εκδίδεται στις 9 Νοεμβρίου του 1820 στην Κωνσταντινούπολη από την έδρα του Βασιλικού Ναυπηγείου. $ 1 σελίδα. Χαρτί, 570 x 383 mm.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 96

Les Grecs, les turcs et l’ esprit public européen.

Τμήμα τεσσάρων τευχών (88 σελίδες) από δοκίμιο διπλωματικής έκθεσης στα γαλλικά σχετικά με το ενδεχόμενο κήρυξης πολέμου εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων για την κατάληψη τουρκικών περιοχών με τη συμμετοχή των Ελλήνων ίσως λίγο πριν από την κήρυξη της Επανάστασης του ’21. Το δοκίμιο είναι ακέφαλο, ανυπόγραφο και αχρονολόγητο. Ο τίτλος υπάρχει στο τέλος του τρίτου τεύχους.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΨΑΡΡΑ. Τρία δίφυλλα ἀνεξάρτητα ἀπό μεγάλο ταμειακό κατάστιχο τῆς Διοίκησης σχετικά μέ τά ἔξοδα ναυτικῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων τῶν Ψαρρῶν.

1. Ἔξοδα τῶν πλοιάρχων εἰς διαφόρους ἐκστρατείας ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Ἐπαναστάσεως ἕως τῆς καταστροφῆς. - Ἔξοδα εἰς πυρπολικά.- Ἔξοδα εἰς πλοῖα χρησιμεύσαντα εἰς μετακομίσεις οἰκογενειῶν.- Διάφορα ἔξοδα τῆς Κοινότητος τῶν Ψαῤῥιανῶν.- Χρέη εἰς τὴν Κοινότητα τῶν Ψαῤῥιανῶν μὲ Ἐθνικὰς ὁμολογίας.- Ἡ Κοινότης τῶν Ψαῤῥιανῶν: Νὰ Δώσῃ – Νὰ λάβῃ. 2. Ἐκτίμησις τῶν ἁρπαχθέντων γολετοβρικίων καὶ μυστίκων.- Χρέη πρὸς πλοιάρχους Ψαῤῥιανοὺς μὲ ὁμολογίας. Χρέη προς διαφόρους διὰ μύστικα καὶ λοιπὰ μὲ ὁμολογίας.- Χρέη τῆς Κοινότητος τῶν Ψαῤῥιανῶν δι’ ὅσα ἔλαβε κατὰ καιρούς. - Ἐκτίμησις τῶν σωζομένων Ψαῤῥιανῶν πλοίων.- Ἐκτίμησις τῶν πωληθέντων Ψαῤῥιανῶν πλοίων.- Ἐκτίμησις τῶν ἁρπαχθέντων Ψαῤῥιανῶν πλοίων. – Χρέη πρὸς διαφόρους διὰ ἀγορὰς πυρπολικῶν μὲ ὁμολογίας.-  Ἐκτίμησις τῶν ἁρπαχθέντων γολετοβρικίων καὶ μυστίκων ἐπὶ τῆς καταστροφῆς τῶν Ψαῤῥῶν. 3. Αντίγραφο με ἄλλο χέρι του υπ’ αριθ. 2.: Ἐκτίμησις τῶν σωζομένων Ψαῤῥιανῶν πλοίων.-  Ἐκτἰμησις τῶν πωληθέντων Ψαῤῥιανῶν πλοίων. Χρέη πρὸς διαφόρους δι’ ἀγορὰς πυρπολικῶν μὲ ὁμολογίας.- Ἐκτίμησις γολετοβρικίων καὶ μυστίκων ἐπὶ τῆς καταστροφῆς τῶν Ψαῤῥῶν.- Ἐκτίμησις τῶν γολετοβρικίων καὶ μυστίκων τῶν ἁρπαχθέντων.- Χρέη πρὸς πλοιάρχους Ψαῤῥιανοὺς μ’ ὁμολογίας. Χρέη πρὸς διαφόρους διὰ μύστικα καὶ λοιπὰ μὲ ὁμολογίας. – Χρέη τῆς Κοινότητος τῶν Ψαῤῥιανῶν δι’ ὅσα ἔλαβε κατὰ καιρούς. (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 4.000 - 6.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 98

GAMBA, Pietro.

Τετρασέλιδη ἀχρονολόγητη ἐπιστολή ἄκρως φιλελληνικοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Κόντε Pietro Gamba πρός τό Ἐκτελεστικό Σῶμα τῆς Κυβέρνησης τῆς Ἐπαναστατημένης Ἑλλάδας σχετικά μέ τήν ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης τοῦ δεύτερου ἀγγλικοῦ δανείου (Ἰούλιος 1824-Ἰανουάριος 1825).

Ο Pietro Gamba ανακοινώνει στο Εκτελεστικό ότι ορίστηκε αντιπρόσωπος του Άγγλου τραπεζίτη Ricardo, που είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ελληνική αντιπροσωπεία και τη διεκπεραίωσή του στο Λονδίνο και ταυτόχρονα εκφράζει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για τη σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 99

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το Βουλευτικό με θέσπισμά του διορίζει τον Αναγνώστη Οικονόμου προσωρινό επίτροπο του Προέδρου του Εκτελεστικού. Το έγγραφο εκδίδεται στις 22 Δεκεμβρίου 1824 και υπογράφεται από τον πρόεδρο του Βουλευτικού Πανούτσο Νοταρά.

Τιμή εκτίμησης:

€ 700 - 900 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 100

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η Προσωρινή Διοίκηση δίνει εντολή στον Αναγνώστη Οικονόμου να συνεννοηθεί με τον Γκόρντον για να γίνει εφικτή τεχνηέντως η μεταφορά του Εθνικού Δανείου που έχει φτάσει στη Ζάκυνθο στο Ναύπλιο. Το έγγραφο εκδίδεται στο Ναύπλιο στις 22 Ιουνίου 1824 και υπογράφεται από τους Γεώργιο Κουντουριώτη, Παναγιώτη Μπόταση, Ιωάννη Κωλέττη και Αναγνώστη Σπηλιωτάκη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 101

ΚΑΝΑΡΗΣ, Νικόλαος.

Διαβατήριο (passe-port) τοῦ Νικόλαου Κανάρη, ἑπτάχρονου γιοῦ τοῦ ναυάρχου Κωνσταντίνου ἐκδεδομένο ἀπό τόν δήμαρχο τῆς Toulon γιά νά μεταβεῖ στό Παρίσι.

Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Κωνσταντίνου Κανάρη. Εκπαιδεύτηκε στη Γαλλία μαζί με τα παιδιά του Λουδοβίκου Φίλιππου της Γαλλίας. Διετέλεσε σύμβουλος της Επικρατείας, προξενικός υπάλληλος, πληρεξούσιος και στη συνέχεια βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων και υπουργός Ναυτικών.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 102

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων.

Δίφυλλη σύντομη ἐπιστολή.

Δίφυλλη σύντομη επιστολή του Σπυρίδωνα Τρικούπη από την Αίγινα στις 9 Ιανουαρίου(;) προς τον εκπρόσωπό του Χαράλαμπο Παπαπολίτη στη Σεργούλα κοντά στη Ναύπακτο με ερωτήσεις για δήθεν αγροτικές εργασίες, αλλά στην πραγματικότητα πολιτικού περιεχομένου.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 103

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

Ο μητροπολίτης Αγχιάλου απευθύνεται στους χριστιανούς της περιοχής του και προτρέπει να προσέρχονται στην εκκλησία και να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ανελλιπώς και νουθετούνται από τους θείους λόγους του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερα δε τους προτρέπει όταν ασθενούν να προσέρχονται στην εκκλησία για ευλογία, αγιασμό και προσευχή και όχι να προσφεύγουν σε μαγείες και άλλες δαιμονικές πράξεις που εκτελούν αλλόθρησκοι. Υπογράφει την εγκύκλιο με μονοκονδυλιά ως «Ὁ Ἀγχιάλου Σωφρόνιος ἐν Χριστῷ εὐχέτης πάντων ἡμῶν».

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ