Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

25 Οκτωβρίου 2017

Lots (518)

LOT 1

BYRON, George Gordon Noël, Lord.

Ζουλέϊκα καί ἡ Κατάρα τῆς Ἀθηνᾶς, ποιήματα τοῦ Λόρδ Βύρων.

μικρό 8ο, 76 + [2] + (77-94) σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, μεταγενέστερη ἀφιέρωση σέ ἐπικολλημένη ταινία χαρτιοῦ στόν τίτλο). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1837.86, Κασίνης, I, 250.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 2

DANTE, Alighieri.

Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 527 σ. (λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων). Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένη ἡ ράχη, τά καλύμματα ἐπενδυμένα μέ μεταγενέστερο χαρτί). Κασίνης, II, 1374.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 4

ΙΩΑΝΝΟΥ, Μάνθος.

Συμφορά καί αἰχμαλωσία Μωρέως, στιχολογηθεῖσα παρά Μάνθου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, μέ προσθήκην ἄλλων ἀξιολόγων ὑποθέσεων.

8ο, 120 σ. (λεκές ἀπό νερό στά πρῶτα κυρίως φύλλα). Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη). Γκίνης & Μέξας, 9926.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 € 220 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 5

ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., καί Émile LEGRAND.

Les Exploits de Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, publiée pour la première fois d’ après le manuscrit unique de Trébizonde (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no. 6).

8ο, CLII + 299 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, λίγο λερωμένο). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.368.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 € 122 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 6

ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.

Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον.

8ο, υκ´  σ. Γενικός τίτλος μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου («Κρητικόν Θέατρον [...] μετά ἱστορικῆς εἰσαγωγῆς περί τοῦ παρά Βυζαντινοῖς θεάτρου»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Κρητικόν Θέατρον, ἤ συλλογή ἀνεκδότων καί ἀγνώστων δραμάτων. Βενετία 1879. 8ο, yα´  + 467 σ. Προμετωπίδα. Ἠλιού & Πολέμη, 1879.476. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 8

[ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ἰάκωβος Ρίζος].

Ὁ ἐφημεριδοφόβος, κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς διῃρημένη καί συντεθεῖσα παρά τοῦ ΒΔΖΚΜΞΠΡΛΘ.

8ο, 64 σ. (μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο, λεκέδες ἀπό νερό). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, φθορές στή ράχη). Ἠλιού 1837.150.

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 € 122 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 9

ΞΕΝΟΣ, Στέφανος Θ.

Ἡ ἡρωίς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤτοι σκηναί ἐν Ἑλλάδι ἀπό τοῦ ἔτους 1821-1828.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 434 καί 368 + η´  σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 8647.

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 73 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 10

ΑΒΛΙΧΟΣ, Γεώργιος Γ.

Τέρψις, ἤ ποιήσεις διάφοροι, καί ἡ Βοσκοπούλα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιβ´  + 104 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο στό τέλος τῆς ἀφιέρωσης (σ. ς´ ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.532.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 135 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 11

ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ, Ἰωάννης.

Μιχαήλ ὁ Παλαιολόγος, ἱστορικόν διήγημα.

8ο, VI + 176 σ. Ἀρχικό πανί (ὁ τίτλος στό κέντρο διακοσμητικῆς σύνθεσης σέ μαῦρο φόντο). Ἠλιού & Πολέμη, 1883.588.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 49 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 12

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Δημήτριος Α.

Ἀπάτη ἀντ’ ἀπάτης, κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 130 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, περιβάλλονται ἀπό νεότερα). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.165.

Τιμή εκτίμησης:

€ 30 - 40 € 37 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 135 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 14

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης.

Ἐποχές.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ Τ. Ἀλεξανδρίδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐποχές 2. Θεσσαλονίκη 1948. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. [24] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐποχές 3. Θεσσαλονίκη 1951. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου. [24] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς ἀγαπημένους μας / θείους Εἰρήνη καί Κώστα / μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη / Μ. Ἀναγ.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 € 489 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 15

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης.

Ἐπιτάφιος.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 21 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] / μέ ἐξαιρετική ἀγάπη κι’ ἐκτίμηση / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γιάννη Σβορώνου, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό Χειμερινό ἡλιοστάσιο, μαζί μέ τό Ξύλινο ἄλογο καί τό Ἀλφαβητάριο. Θεσσαλονίκη 1955. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 48 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: « Στό διακεκριμένο αἰσθητικό / στόν ἐκλεκτό πνευματικό ἄνθρωπο
/ καί Ὁδηγό / [...] / προσφορά ἐξαιρετικῆς τιμῆς καί ἀφοσιώσεως / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Σβορώνου, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ γέννηση τῶν πηγῶν. Θεσσαλονίκη 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 52 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] / δεῖγμα βαθειᾶς τιμῆς καί ἀγάπης / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Σβορώνου, ἄκοπο ἀντίτυπο). (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 159 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 16

ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας.

Σκλάβοι πολιορκημένοι.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 92 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 49 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 17

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης.

Τό φύλλο.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 109 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Νανά, / μέ ὅλη μου τήν φιλία / Βασίλης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ R. Moyer). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό πηγάδι. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Νανά, / μέ τίς εὐχές μου / γιά κάθε εὐτυχία στήν / δουλειά της / Βασίλης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ K. Lunde). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τ’ ἀγγέλιασμα. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 141 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Μαρία-Παναγιώτα / μέ τήν ἐκτίμησή μου / Βασίλης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Ν. Σαχίνη). (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 404 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 18

ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας.

Ὁ Μανώλης Λέκας, κι ἄλλα διηγήματα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 139 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένη ἡ μιά πλευρά κάθε τυπογραφικοῦ). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου καί ἀλησμόνητο / κ. Γιάννη Θιακάκη, πού εἶναι ἕνας / ξεχωριστός ἄνθρωπος, ἕνας ἄντρας γε- / μάτος τιμιότητα καί καλωσύνη, μ’ ὅ- / λη μου τήν ἀφοσίωση πού ἔχω γιά / κεῖνον καί γιά τή γυναίκα του. /Μυτιλήνη. / Ηλ. Μέλλος Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 104 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 19

ΒΛΑΣΤΟΣ, Πέτρος.

Κριτικά ταξίδια.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 214 σ. Μέ 5 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ τμῆμα τοῦ πάνω ἐξωφύλλου, λυτό). [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Παραβλάσταρα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑστία, 1937. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 244 σ. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ Ἀργώ κι ἄλλα ποιήματα. Ὀξφόρδη, University Press, 1921. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 350 σ. Ἀρχικό πανί. (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 20

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.

Πλούμιτσα, [στό τέλος:] Κροκεαί, Σεπτέμβριος 1950.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 53 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 14 σ. Ἔκδοση πού ἀναπαράγει φωτολιθογραφικά χειρόγραφο τοῦ ποιήματος καλλιγραφημένο ἀπό τόν Σπύρο Κυρίτση «γιά νά διανεμηθεῖ στούς προσωπικούς φίλους τοῦ ποιητῆ μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους», ὁ τίτλος καί ὁ ἀριθμός γραμμένα μέ τό χέρι, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Γιά τό / Δημήτρη καί γιά τήν Κατίνα / Φωτιάδη / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 € 3.670 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 21

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.

Τό γυμνό παιδί.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 79 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, σβησμένη σφραγίδα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ὀξειδωμένα, μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 30 - 40 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 22

ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος.

Ἀρχοντικά.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Προμετωπίδα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Aὐτόγραφη ἐπιστολή («Φίλτατε Κύριε Μιμῖκο»). χ.τ., «Τετάρτη». Γραμμένη μέ μολύβι σέ φύλλο διαστάσεων 198 x 150 mm. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 122 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 23

ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος.

Λαμπάδες.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 93 σ. Μέ εἰκονογράφηση τοῦ Δ. Μπισκίνη, ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ποιητή («6. 1. 48 / Γ. Δρ–»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη, ἀξάκριστο). Ἄν καί τυπωμένη ἀπό τό 1926, ἡ συλλογή αὐτή κυκλοφόρησε τό 1948.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 147 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 24

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Ἡ ἐπιστροφή τῶν πουλιῶν.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. Προμετωπίδα (σχέδιο τοῦ συγγραφέα), ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στήν “Marguerite des Princesses” / Ν.Ἐγγ—/ 46»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 € 2.446 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 25

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Μεταξύ τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου φύλλου δεμένο λεπτό μπλέ χαρτόνι μέ κρίση τοῦ P. Eluard γιά τόν ποιητή. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
Ἡ κρίση τοῦ Eluard («Nikos Engonopoulos, qui taille à vif dans la réalité. Paul Eluard») προέρχεται ἀπό ἀφιέρωσή τοῦ Γάλλου ποιητῆ σέ βιβλίο πού προσέφερε στόν Ἐγγονόπουλο τό 1946.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 26

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 600 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 38 σ. Προμετωπίδα τοῦ Γ. Τσαρούχη (ἀναπαραγωγή χαλκογραφίας), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] / Μέ βαθύτατη ἐκτίμηση / καί τά πιό φιλικά μου αἰσθήματα / Ὀ. Ἐλύτης / 43»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 € 465 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 27

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Προσανατολισμοί.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 21 σ. Ἐν μέρει σβησμένη ἀφιέρωση («[...] / Ἐλύτης»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 € 2.691 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 28

[ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος] «ΔΙΓΕΝΗΣ, Ὀρέστης».

Ἐλεύθερο πνεῦμα, δοκίμιο.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 123 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο κ. Γιάννη Μηλιάδη / μέ πολλή ἐκτίμηση / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / Ἀθήνα 1929»). Πανί. [δεμένο μαζί:]. [ΟΥΡΑΝΗ, Ἑλένη] «ΘΡΥΛΟΣ, Ἄλκης». Κριτικές μελέτες, III. Ἀθήνα, Μ. Σ. Σαριβαξεβάνης, 1925. 231 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κύριο Γ. Μηλιάδη / μέ βαθιά ἐχτίμηση / ἀνάμνηση κοινῶν ἀγώνων / Ἄλκης Θρύλος / 11/11/2[...]»). 
Τό Ἐλεύθερο πνεῦμα θεωρεῖται τό «μανιφέστο» τῆς γενιᾶς του ’30.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 € 135 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 29

ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος.

Ἀργώ, μυθιστόρημα, ὁριστική μορφή σ’ ἕνα τόμο.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 482 σ. Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό τίμημα τῆς λευτεριᾶς (Κατσαντώνης), ἔργο σέ τρεῖς πράξεις, [πάνω:] Γιώργου Θεοτοκᾶ θεατρικά ἔργα, 1. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1958. 73 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό Κωνστ. Τρυπάνη / μέ φιλικά αἰσθήματα / Γιῶργος Θεοτοκᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 30

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ, Γ.

Τό ἔργο τοῦ Κ. Π. Καβάφη – Ἀπό τά ποιήματα τοῦ Κ. Π. Καβάφη (ἀπό τά Βιβλία τῆς Ζωῆς, βιβλίο 4).

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 48 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, λυμένα τά τελευταῖα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κολλητική ταινία στή ράχη). [μαζί τοῦ ἰδίου:] Ἡ πολιτική τοῦ Καβάφη. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1926. 14 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 135 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 31

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1905-1915).

46 φ. (λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων, μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο πρός τό τέλος). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ10.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 € 795 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 32

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1908-1914).

29 φ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν καλλιτέχνη Ἀ. Βλαχόπουλο / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ4.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 € 2.691 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 33

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1915-[1925].

76 ποιήματα σέ 87 λυτά φύλλα (τό πρῶτο καί τό τελευταῖο λευκά) πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ τίτλος καί ἡ τελευταία σελίδα τοῦ πίνακα). Τοποθετημένα σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων μετά τό 54ο ποίημα, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 5 ποιημάτων καί ἡ δεύτερη χρονολογία τοῦ τίτλου καί τοῦ ἐξωφύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 2 ποιήματα (53ο & 55ο) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 2 ποιημάτων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν καλλιτέχνη Ἀ. Βλαχόπουλο / Κ. Π. Καβάφης»), πρίν ἀπό τό 18ο ποίημα ἔχει τοποθετηθεῖ σέ μεταγενέστερο χρόνο ἕνα φύλλο μέ δακτυλογραφημένη μετάφρασή του στά ἀγγλικά (τοῦ Γ. Βαλασόπουλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ5.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 € 3.425 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 34

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Δέρμα τῶν Α. & Α. Γανιάρη (μικρές φθορές στίς ἑνώσεις, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 € 612 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 35

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.

Ὀδύσεια.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα. 4ο, 367 x 250 mm., 835 σ. Λινάτσα. [μεταξύ τῶν σ. Α6 καί Α7 τοποθετημένο τό δεκαεξασέλιδο:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας». (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.200 - 1.600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 36

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ.

Διηγήματα, καλογέρου χειρόγραφον (1687-1695), [πάνω:] Ἀπ’ τό σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 32ο, 137 x 75 mm., 69 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.73.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 80 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 37

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.

Ἄμρι ἀ μούγκου, στό χέρι τοῦ θεοῦ.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 231 σ. Μέ εἰκόνες τοῦ Σπ. Βασιλείου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Τατιάνα καί τόν / Ἀχιλλέα, μέ ἀγάπη / Μ. Καρ—»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο), περίβλημα (μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 38

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, Γιώργος.

Δῶρα τῆς ἀγάπης.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1000 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 87 σ. Μέ 3 ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ Γ. Τσαρούχη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν αγαπητό κι’εκλεκτό φίλο / Γιώργο Οικονομόπουλο / μέ όλη μου τή συμπάθεια, τήν εκτίμηση / καί τήν πίστη, / Γιώργος Καραπάνος / 10. 11. 1946») καί ἕνα αὐτόγραφο ποίημα μέ τήν ἔνδειξη «ἀνέκδοτο» («Καρτέρα, καρτέρα, / καί σφίξε τά δόντια...»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 39

[ΚΑΡΖΗΣ, Λῖνος] «ΑΤΤΙΣ, Λῖνος».

Λῖνος Ἄττις, [στή σ. 4:] τόμος I, Ἀθῆναι, 1912.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 282 x 214 mm., 14 σ. Στίς σ. 5-14 οἱ «Συμφωνίες» I-VII, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Ναπολέοντα Λαπαθιώτη / ἀπό ἀγάπη / Λῖνος Ἄττις»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 € 208 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 40

ΚΑΡΖΗΣ, Λῖνος.

Προλεγόμενα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 331 x 240 mm., [12] φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης σέ κυκλικό ἀνάγλυφο στό ἐξώφυλλο), ἀπόσπασμα στό πρῶτο φύλλο καί 9 ποιήματα στά ἑπόμενα, πρίν ἀπό κάθε ποίημα ἡμιδιαφανές φύλλο μέ τόν τίτλο του τυπωμένο μέ κόκκινο μελάνι, ἡμιδιαφανῆ φύλλα ἐπίσης στήν ἀρχή καί τό τέλος, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Ναπολέοντα Λαπαθιώτη / μέ ἀγάπη / ὁ / Καρζῆς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 € 196 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 41

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ.

Νηπενθῆ, ποιήματα βραβευμένα στό Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 78 σ. (λεκές ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 42

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ.

Ἅπαντα, ἔμμετρα καί πεζά.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. CXXIX + 252 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ ἐκτός κειμένου. Πανί (λερωμένο, σχισίματα στίς ἑνώσεις).

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 73 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 43

ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος.

Μικρά ταξείδια, στίχοι.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 243 σ. (μικρή φθορά στό κάτω περιθώριο μερικῶν φύλλων). Δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.641.

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 44

ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος.

Ποιητικά ἔργα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 395 σ. Ἀντίτυπο μέ ἔμμετρη ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Πολλά, βιβλίο, τά λάθη σου / Ἀλλά τό πλέον βαρύ / Ποῦ δέν ἐπῆες προτύτερα / Στό σπίτι τοῦ [σβησμένο: «Σουρῆ» (;)] / Ἀθῆνα, 8 Μαΐου 1896. Γ. Μαρκορᾶς»). Νεότερη δερμάτινη ράχη (φθορές στίς ἑνώσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.132, Legrand & Pernot, 3663.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 98 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 45

ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Στέφανος.

Ποιήματα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 160 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος, λεκέδες ἀπό νερό σέ ὁρισμένα φύλλα). Ἔκδοση Μαρασλῆ, μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Δερμάτινη ράχη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 46

ΜΑΤΣΑΣ, Ἀλέξανδρος.

Ποιήματα, 1930-1934.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 24 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («15. XI. 35 / Στόν ἀγαπητό φίλο / Ἀνδρέα Γεράκη / Ἀλέκος Μάτσας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 49 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 47

ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης.

Τό γαλάζιο βιβλίο, πρώτη χιλιάδα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2205 ἀντίτυπα. 215 σ. Πανί.

Τιμή εκτίμησης:

€ 30 - 40 € 55 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 48

ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ, Ἀλέξανδρος.

Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύματα, ταξείδια – περιγραφαί – ἐντυπώσεις, ἔκδοσις τιμητική ἐπί τῇ πεντηκονταετηρίδι τοῦ συγγραφέως.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 6 «σειρές» δεμένες σέ 2 τόμους, 172, 200, 208, 191, 176 καί 158 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 73 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 49

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος.

Τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ.

Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. Ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση τοῦ Σ. Τσίρκα στόν Δ. Φωτιάδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές ἐπιδιορθώσεις στή ράχη, ἀξάκριστο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 196 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 50

ΝΙΡΒΑΝΑΣ, Παῦλος.

Ἀπό τήν φύσιν καί ἀπό τήν ζωήν.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 194 σ. (λεκές ἀπό νερό στά τελευταῖα φύλλα). Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώφυλλα (τοῦ Θ. Ἄννινου, λερωμένα, μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.769.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 122 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 51

ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς.

Ὁ δωδεκάλογος τοῦ Γύφτου.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 208 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος. Δερμάτινη ράχη (φθορές). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ ἀσάλευτη ζωή. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1904. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 210 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος.

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 € 465 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 52

ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς.

Τά δεκατετράστιχα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 121 σ. (μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση συνδετήρων στό ἐσωτερικό περιθώριο). Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 € 135 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ