Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 & 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 1 - 226)
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 227 - 452)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας +30 210 3614897).

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για δέσμευση θέσης.


Lots (452)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ.
LOT 53

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ.

Γραμματικῆς εἰσαγωγῆς βιβλία τέσσαρα, ἅπασαν μέν γραμματικήν θεωρίαν λίαν εὐμεθό...

€ 100 - 150
ΠΩΠ, Ζηνόβιος Κ.
LOT 54

ΠΩΠ, Ζηνόβιος Κ.

Μετρικῆς βιβλία Β´.

€ 80 - 120
Κ[ΡΟΜΜΥΔΗΣ], Γ.
LOT 55

Κ[ΡΟΜΜΥΔΗΣ], Γ.

Διατριβή ἐπί τῆς καταστάσεως τῆς ἐνεστώσης κοινῆς ἡμῶν γλώσσης.

€ 150 - 200
[ΑΡΣΑΚΗΣ, Απόστολος].
LOT 56

[ΑΡΣΑΚΗΣ, Απόστολος].

Ἑρμοῦ τοῦ Λογίου ἀποβλήματα.

€ 80 - 120
[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος].
LOT 57

[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος].

Ἄτακτα, ἤγουν παντοδαπῶν εἰς τήν ἀρχαίαν καί τήν νέαν ἑλληνικήν γλῶσσαν αὐτοσχεδ...

€ 300 - 400
ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωίδης.
LOT 58

ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωίδης.

Grammaire grecque, contenant les dialectes et la différence avec le grec vulgair...

€ 150 - 200
ΛΑΜΠΡΟΣ, Π.
LOT 59

ΛΑΜΠΡΟΣ, Π.

Κατάλογος Β´ [-Γ´] σπανίων βιβλίων τῆς νεοελληνικῆς φιλολογίας πωλουμένων ἐν Ἀθή...

€ 80 - 120
ΔΑΡΒΑΡΙΣ, Δημήτριος Ν.
LOT 60

ΔΑΡΒΑΡΙΣ, Δημήτριος Ν.

Γραμματική γερμανική ἀκριβεστάτη ἐκ διαφόρων παλαιῶν τε καί νεωτέρων συγγραφέων...

€ 150 - 200
ΣΕΡΟΥΪΟΣ, Γεώργιος.
LOT 61

ΣΕΡΟΥΪΟΣ, Γεώργιος.

Ψυχολογία στοιχειώδης συντεθεῖσα παρά τοῦ ἐν Σύρῳ γυμνασιάρχου Γεωργίου Σερουΐου...

€ 80 - 120
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, Ηλίας.
LOT 62

ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, Ηλίας.

Ἄσματα εἰς εὐρωπαϊκήν μελῳδίαν στιχουργηθέντα καί ἐκδοθέντα ὑπό Ἡ. Τανταλίδου, χ...

€ 80 - 120
LOT 63

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — Θησαυρός / Thesaurus  [ἐκδίδεται ὑπό τῶν τελειοφοίτων τοῦ Κολλ...

€ 100 - 150
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Ευστράτιος.
LOT 64

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Ευστράτιος.

Σύνταγμα κατά ἀζύμων εἰς τρία διαιρεθέν τμήματα, συντεθέν παρά τοῦ φιλοσοφοτάτου...

€ 800 - 1.200
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης.
LOT 65

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης.

Ἐπιτομή ἐκ τῶν Προφητανακτοδαβιτικῶν ψαλμῶν – Ἀπάνθισμα διαφόρων κατανυκτικῶν εὐ...

€ 200 - 300
JENYNS, Soame, Is. de BEAUSOBRE και Aug. CALMET.
LOT 66

JENYNS, Soame, Is. de BEAUSOBRE και Aug. CALMET.

Σπαρτίον ἔντριτον κατά τῶν ἐπηρεαστῶν τῆς εἰς Χριστόν ἀμωμήτου πίστεως ψευδοφιλο...

€ 150 - 200
LOT 67

Τά Βιβλία, τουτέστιν, ἡ Θεία Γραφή τῆς Παλαιᾶς τε καί Καινῆς Διαθήκης, καί ἡ μέν...

€ 240 - 280
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
LOT 68

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον τῶν καταβασιῶν, μετά τοῦ συντόμου εἱρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ...

€ 300 - 400
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ο Πρωτοψάλτης.
LOT 69

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ο Πρωτοψάλτης.

Εἱρμολόγιον καλοφωνικόν, μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητῶν, παλαιῶν τε καί νέων...

€ 150 - 200
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
LOT 70

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον τῶν καταβασιῶν, μετά τῶν κανόνων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καί συντόμου εἱρμ...

€ 200 - 300
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρωτοψάλτης.
LOT 71

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρωτοψάλτης.

Ταμεῖον ἀνθολογίας, περιέχον ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν Ἑσπε...

€ 200 - 300
[MARLIANUS, Ambrosius].
LOT 72

[MARLIANUS, Ambrosius].

Θέατρον πολιτικόν, μεταγλωττισθέν ἐκ τῆς λατινικῆς εἰς τήν ἡμετέραν ἁπλῆν διάλεκ...

€ 240 - 280
[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος] «ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Στέφανος».
LOT 73

[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος] «ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Στέφανος».

Διατριβή αὐτοσχέδιος περί τοῦ περιβοήτου δόγματος τῶν σκεπτικῶν φιλοσόφων καί τῶ...

€ 150 - 200
FOURCROY, Antoine François, comte de.
LOT 74

FOURCROY, Antoine François, comte de.

Χημική φιλοσοφία, ἤ στοιχειώδεις ἀλήθειαι τῆς νεωτέρας χημικῆς, νεωτέρᾳ τινι μεθ...

€ 300 - 400
ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ, Σπυρ. Α.
LOT 75

ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ, Σπυρ. Α.

Γεωπονικά. Κηπουρική, ἀμπελουργία καί καλλιέργεια τῆς ἐλαίας

€ 80 - 120
ΠΑΝΔΗΣ, Αρσένιος, ιερεύς.
LOT 76

ΠΑΝΔΗΣ, Αρσένιος, ιερεύς.

Δοκίμιον ἀγρονομίας, ἤτοι τῆς καθ’ ὅλου θεωρητικο-πρακτικῆς ἐπιστημονικῆς γεωργι...

€ 80 - 120
MILNE-EDWARDS, Henri.
LOT 77

MILNE-EDWARDS, Henri.

Στοιχειώδης πραγματεία τῆς ζωολογίας, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Τιμολέον...

€ 150 - 200
LOT 78

ΔΙΗΓΗΣΗ (ΦΥΛΛΑΔΑ) ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ὁ πρωτότυπος τίτλος στό φ. 1r: Διήγησι...

€ 5.000 - 7.000
ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.
LOT 79

ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.

Νομοκάνων εἰς «ἁπλήν φράσιν» καί «Νομοκάνονον». Στό φ. 1r ο τίτλος: Νόμος πάνυ π...

€ 5.000 - 7.000
ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.
LOT 80

ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας.

Νομοκάνων εἰς ἁπλήν φράσιν.

€ 800 - 1.200
LOT 81

ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ.

€ 5.000 - 7.000
LOT 82

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΟΝ. Τό κείμενο ἀποτελεί σύνοψη τῆς νομοκανονικῆς συλλογῆς τοῦ τύπου «Π...

€ 1.500 - 2.000
LOT 83

ΦΡΑΣΑΡΙΟΝ.

€ 7.000 - 9.000
LOT 84

ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. (φ. 1) Τίτλος: Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν σημαδίων τ...

€ 3.000 - 4.000
LOT 85

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΥ (σ. 1) Τίτλος:...

€ 4.000 - 6.000
LOT 86

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ. (φ. 2r) Τίτλος: Μὴν Νοέμβριος εἰς τὴν α´ ψ...

€ 2.000 - 3.000
LOT 87

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ SANFOURCHE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ...

€ 10.000 - 15.000
ΓΕΔΕΩΝ, Γεώργιος.
LOT 88

ΓΕΔΕΩΝ, Γεώργιος.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

€ 1.500 - 2.000
LOT 89

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (φ. 1r) Τίτλος: Ἀπάνθισμα μελῶν περιέχον ἅπασαν τ...

€ 1.500 - 2.000
LOT 90

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ. Τίτλος: Κατηχητικόν, τουτέστιν Αἱ Κατηχήσεις τοῦ Ἁ...

€ 1.000 - 1.500
LOT 91

ΜΥΚΟΝΟΣ — Κοινοτική ἀπόφαση προυχόντων τῆς Μυκόνου μέ τήν ὁποία ὁρίζεται ἐκ νέου...

€ 2.000 - 3.000
LOT 92

ΕΠΙΣΗΜΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΛΑΧΙΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΛΛΙΚΗ ΓΡΑΦΗ.

€ 1.200 - 1.600
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, 1756-1821, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
LOT 93

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, 1756-1821, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Συστατικό γράμμα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ ἀπευθυνόμενο στούς κληρικούς...

€ 6.000 - 8.000
LOT 94

ΠΡΟΚΡΙΤΟΙ ΥΔΡΑΣ.

€ 600 - 800
DELI ABDULLAH, Καπουδάν πασάς και αργότερα Μεγάλος Βεζύρης.
LOT 95

DELI ABDULLAH, Καπουδάν πασάς και αργότερα Μεγάλος Βεζύρης.

Μπουγιουρντί μέ τή σφραγίδα τοῦ πασά Ἐλέω Θεοῦ Βεζύρη καί Καπουδάν πασά πρός τού...

€ 1.500 - 2.000
LOT 96

Les Grecs, les turcs et l’ esprit public européen.

€ 1.000 - 1.500
LOT 97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΨΑΡΡΑ. Τρία δίφυλλα ἀνεξάρτητα ἀπό μεγάλο ταμειακό κατάστιχ...

€ 4.000 - 6.000
GAMBA, Pietro.
LOT 98

GAMBA, Pietro.

Τετρασέλιδη ἀχρονολόγητη ἐπιστολή ἄκρως φιλελληνικοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Κόντε Pie...

€ 1.500 - 2.000
LOT 99

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

€ 700 - 900
LOT 100

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

€ 500 - 700
ΚΑΝΑΡΗΣ, Νικόλαος.
LOT 101

ΚΑΝΑΡΗΣ, Νικόλαος.

Διαβατήριο (passe-port) τοῦ Νικόλαου Κανάρη, ἑπτάχρονου γιοῦ τοῦ ναυάρχου Κωνστα...

€ 1.500 - 2.000
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων.
LOT 102

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων.

Δίφυλλη σύντομη ἐπιστολή.

€ 400 - 600
LOT 103

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

€ 500 - 700
ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.
LOT 104

ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.

Ἀπονομή στόν Βάσο Μαυροβουνιώτη τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Βασιλικού Τάγματος τοῦ Σω...

€ 500 - 700