Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 & 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 1 - 226)
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 227 - 452)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας +30 210 3614897).

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για δέσμευση θέσης.


Lots (452)

LOT 209

1939-1940. Μέγας ὁδηγός Βορείου Ἑλλάδος, Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης, διευθυ...

€ 80 - 120
[ΙΩΑΚΕΙΜ, Ιβηρίτης]. «Ισίδωρος μοναχός».
LOT 210

[ΙΩΑΚΕΙΜ, Ιβηρίτης]. «Ισίδωρος μοναχός».

Ἀπάντησις εἰς τόν κ. Α. Δημητριέβσκην, ἤ Περί διεθνοποιήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

€ 80 - 120
PERNOT, Hubert.
LOT 211

PERNOT, Hubert.

En pays turc: L’ île de Chio.

€ 100 - 150
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 212

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The expedition of the Florentines to Chios (1599), described in contemporary dip...

€ 80 - 120
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 213

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The costumes of Chios, their development from the XVth to the XXth century.

€ 150 - 200
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.
LOT 214

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.

Δωδεκάνησα.

€ 300 - 400
LOT 215

Ἐφημερίς τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Δωδεκανήσου.

€ 300 - 400
LOT 216

Teatro G. Puccini. DOMENICA 4 APRILE 1943-XXI alle ore 15, il DOPOLAVORO DELL’ E...

€ 350 - 450
LOT 217

TEATRO PUCCINI. RODI Giovedi 16 marzo 1939-XVII, ORE 21.15, Spettacolo a Benefic...

€ 150 - 200
ΜΑΥΡΗΣ, Νικ. Γ.
LOT 218

ΜΑΥΡΗΣ, Νικ. Γ.

Ἱστορικόν ἀρχεῖον Κάσου.

€ 80 - 120
LOT 219

Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1888. Ὑπέρ τοῦ ἐν Ἑρμουπόλει Γυμνασίου, τῇ προθύμῳ συμπράξ...

€ 100 - 150
ΠΕΤΑΛΑΣ, Νικόλαος Γ.
LOT 220

ΠΕΤΑΛΑΣ, Νικόλαος Γ.

Ἰδιωτικόν τῆς θηραϊκῆς γλώσσης, [πάνω:] Θηραϊκῆς γλωσσολογικῆς ὕλης, τεῦχος Α´ (...

€ 80 - 120
LOT 221

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ἰντζίλι Σερίφ γιάνι Ἀχτήλ Τζετίτ κί ἀσήλ γιουνάνιτζετεν ἀτζήκ το...

€ 100 - 150
ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ Ι.
LOT 222

ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ Ι.

Βυζαντινόν ἑορτολόγιον, μνῆμαι τῶν ἀπό τοῦ Δ´ μέχρι μέσων τοῦ ΙΕ´ αἰῶνος ἑορταζο...

€ 100 - 150
ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.
LOT 223

ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.

Βυζαντιναί μελέται, τοπογραφικαί καί ἱστορικαί.

€ 120 - 160
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Γεώργιος Α.
LOT 224

ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Γεώργιος Α.

Τά βυζαντινά μνημεῖα τῆς Κύπρου, Α.: Λεύκωμα (δέν ἐκδόθηκε ὁ Β´ τόμος μέ τό κείμ...

€ 150 - 200
LOT 225

Ἡ πρόγνωσις ἤ ἡ ἐντελής ἐξήγησις τῶν ὀνείρων, τῶν ὀραμάτων καί τῶν φασμάτων, ἐξα...

€ 100 - 150
LOT 226

2. Ἀδελφοί Μαλτσινιώτη, Ἀθήναι — Maltsiniotis frères, Athènes.

€ 100 - 150
DAPPER, Olfert.
LOT 227

DAPPER, Olfert.

Naukeurige beschryving van gantsch Syrie, en Palestyn of Heilige Lant.

€ 1.500 - 2.000
PIACENZA, Francesco.
LOT 228

PIACENZA, Francesco.

L’ Egeo redivivo o’ sia chorographia dell’ Arcipelago, e dello stato primiero, &...

€ 2.000 - 3.000
DAPPER, Olfert.
LOT 229

DAPPER, Olfert.

Naukeurige beschryving der Eilanden in de Archipel der Middelantsche Zee, en ont...

€ 2.000 - 3.000
LE HAY.
LOT 230

LE HAY.

Recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant, gravées sur...

€ 2.600 - 3.000
[MOLL, Herman].
LOT 231

[MOLL, Herman].

Geographia Classica: The geography of the Ancients so far describ’d as it is con...

€ 150 - 200
LOT 232

SOCIETY OF DILETTANTI — Ionian antiquities, published with permission of the Soc...

€ 600 - 800
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Florent, comte de].
LOT 233

[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Florent, comte de].

Voyage pittoresque de la Grèce.

€ 4.000 - 6.000
LE CHEVALIER, Jean Baptiste.
LOT 234

LE CHEVALIER, Jean Baptiste.

Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin.

€ 300 - 400
VISCONTI, Ennius Quirinus.
LOT 235

VISCONTI, Ennius Quirinus.

Iconographie grècque.

€ 1.000 - 1.500
CASTELLAN, Antoine Laurent.
LOT 236

CASTELLAN, Antoine Laurent.

Lettres sur la Grèce, l’ Hellespont et Constantinople, faisant suite aux lettres...

€ 200 - 300
DODWELL, Edward.
LOT 237

DODWELL, Edward.

A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805,...

€ 800 - 1.200
FORBIN, Louis Nicolas Philippe, Auguste, comte de.
LOT 238

FORBIN, Louis Nicolas Philippe, Auguste, comte de.

Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818.

€ 300 - 400
POUQUEVILLE, F. C. H. L.
LOT 239

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage dans la Grèce.

€ 600 - 800
HUGHES, Thomas Smart.
LOT 240

HUGHES, Thomas Smart.

Travels in Sicily, Greece and Albania.

€ 400 - 600
STUART, James, και Nicholas REVETT.
LOT 241

STUART, James, και Nicholas REVETT.

The antiquities of Athens, a new edition.

€ 1.000 - 1.500
FORBIN, Louis Nicolas Philippe, Auguste, comte de.
LOT 242

FORBIN, Louis Nicolas Philippe, Auguste, comte de.

Voyage dans le Levant en 1817 et 1818.

€ 150 - 200
DU MONCEL, Théodose Achille Louis, vicomte.
LOT 243

DU MONCEL, Théodose Achille Louis, vicomte.

Vues pittoresques des monuments d’ Athènes.

€ 8.000 - 12.000
CHENAVARD, Antoine Marie.
LOT 244

CHENAVARD, Antoine Marie.

Voyage en Grèce et dans le Levant, fait en 1843-1844 par A. M. Chenavard, E. Rey...

€ 200 - 300
WORDSWORTH, Christopher.
LOT 245

WORDSWORTH, Christopher.

Greece, pictorial, descriptive and historical, a new edition, carefully revised,...

€ 150 - 200
HEUZEY, Léon.
LOT 246

HEUZEY, Léon.

Le mont Olympe et l’ Acarnanie, exploration de ces deux régions, avec l’ étude d...

€ 200 - 300
SCHAUB, Charles.
LOT 247

SCHAUB, Charles.

Excursion en Grèce au printemps de 1862.

€ 100 - 150
LEAR, Edward.
LOT 248

LEAR, Edward.

Views in the seven Ionian Islands.

€ 4.000 - 6.000
LABORDE, L. E. S. J.
LOT 249

LABORDE, L. E. S. J.

Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.

€ 800 - 1.200
OUKHTOMSKY, Esper Esperovitch, πρίγκιπας.
LOT 250

OUKHTOMSKY, Esper Esperovitch, πρίγκιπας.

Voyage en Orient de Son Altesse Impériale le Césarevitch [– (S. M. Nicolas II)],...

€ 300 - 400
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.
LOT 251

ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.

α) Temple de la Victoire aptère, β) La Tour des Vents (Rue d’ Eole).

€ 200 - 300
ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αθανάσιος, Ι.
LOT 252

ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αθανάσιος, Ι.

α) Λιμήν Καρλοβασίων, β) Πορθμός τῆς Μυκάλης.

€ 150 - 200
[RUBELLIN, Alphonse & fils].
LOT 253

[RUBELLIN, Alphonse & fils].

Salonique.

€ 150 - 200
SAROLIDES, G., A. BEATO, Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.ά.
LOT 254

SAROLIDES, G., A. BEATO, Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.ά.

Ἄλμπουμ μέ 43 φωτογραφίες ἀπό τήν Αἴγυπτο καί 24 φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀθήνα (κυρί...

€ 1.000 - 1.500
BERGGREN, Guillaume.
LOT 255

BERGGREN, Guillaume.

Panorama de Constantinople, vue prise de la Tour de Galata.

€ 2.400 - 2.800
BERGGREN, Guillaume.
LOT 256

BERGGREN, Guillaume.

Panorama de Constantinople, vue prise de la Tour du Séraskiérat.

€ 1.200 - 1.600
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.
LOT 257

ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.

12 φωτογραφίες γυναικείων ἐνδυμασιῶν.

€ 200 - 300
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.
LOT 258

ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.

12 φωτογραφίες ἀνδρικῶν ἐνδυμασιῶν.

€ 200 - 300
LOT 259

Τό θωρηκτό «Ὕδρα».

€ 150 - 200
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. και S. J. FEIGENBAUM.
LOT 260

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. και S. J. FEIGENBAUM.

Ἡ προκήρυξη τοῦ πρίγκιπα Γεώργιου πρός τόν κρητικό λαό ἀπό τό κτήριο τοῦ Διοικητ...

€ 100 - 150