Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Δημοπρασία
Ξενοδοχείο Athens Plaza
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Εξέταση λαχνών
Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 Μαΐου έως την Τρίτη 8 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Σάββατο, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας μας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο +30 210 3614897.

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στη δημοπρασία μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρευρεθούν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή για δέσμευση της θέσης τους, τηλεφωνικά στα γραφεία της εταιρίας στο +30 210 3614897. 

 


Lots (434)

ΒΛΑΝΤΗΣ, Σπυρίδων.
LOT 53

ΒΛΑΝΤΗΣ, Σπυρίδων.

Λεξικόν τῆς ἰταλικῆς γλώσσης, συντεθέν παρά Σπυρίδωνος Βλαντῆ καί παρ’ αὐτοῦ πλο...

€ 80 - 120
ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γεώργιος.
LOT 54

ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γεώργιος.

Λεξικόν τῆς γραικικῆς, γαλλικῆς τε καί ἰταλικῆς γλώσσης, συνερανισθέν τό πρῶτον...

€ 120 - 160
LOT 55

Ἡ Ἐποχή - L’ Époque, ἐκδίδοται κατά Πέμπτην καί Κυριακήν.

€ 150 - 200
LOT 56

Ἡ Ἐλπίς - Die Hoffnung, [ἀπό τό φύλλο 62-63:] Ἐφημερίς πολιτική, φιλολογική καί...

€ 250 - 350
LOT 57

Τά Ἑλληνικά Χρονικά, ἐφημερίς πολιτική ἐκδοθεῖσα ἐν Μεσολογγίῳ ὑπό τοῦ Δ. Ι. Μάγ...

€ 400 - 600
LOT 58

Ὁ φίλος τοῦ λαοῦ, [στό τέλος κάθε φύλλου:] Ὑπεύθυνος συντάκτης: Σ. Γούλιος.

€ 150 - 200
LOT 59

Le Spectateur de l’ Orient.

€ 500 - 700
LOT 60

Φιλίστωρ, σύγγραμμα φιλολογικόν καί παιδαγωγικόν κατά μῆνα ἐκδιδόμενον ὑπό Σ. Α....

€ 80 - 120
LOT 61

Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως, [πάνω:] Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος.

€ 80 - 120
LOT 62

Ἐφημερίς. Ἐκδίδοται καθ’ ἑκάστην καί τιμᾶται λεπτῶν 5 ἕκαστον φύλλον. Δημήτριος...

€ 80 - 120
LOT 63

Ὁ Ρωμηός, ἐφημερίς πού τήν γράφει ὁ Σουρῆς.

€ 350 - 450
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Π.
LOT 64

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Π.

Ἑλληνική γεωργία, σύγγραμμα κατά μῆνα ἐκδιδόμενον, ὄργανον τῶν συμφερόντων τῶν ἁ...

€ 250 - 350
LOT 65

Ἡ Τέχνη, τόμος Α´ [δέν ἐκδόθηκε ἄλλος], ἐκδότης: Κ. Χατζόπουλος.

€ 150 - 200
LOT 66

Αἰολικός Ἀστήρ, δεκαπενθήμερον οἰκογενειακόν περιοδικόν, διευθυντής Β. Κ. Βασιλε...

€ 100 - 150
LOT 67

Μηνιαία ἐπιθεώρησις, πολιτική καί κοινοβουλευτική, διευθυντής Γ. Καφαντάρης.

€ 80 - 120
LOT 68

Τό Τραγοῦδι, ἑβδομαδιαῖον εἰκονογραφημένον περιοδικόν, ἐπιμελείᾳ Ἀντωνίου Παναυλ...

€ 80 - 120
LOT 69

Ἡ χαρά τῶν παιδιῶν, δεκαπενθήμερο περιοδικό, ἐκδίδεται τήν 1ην καί 16ην ἑκάστου...

€ 80 - 120
LOT 70

Νέοι Δρόμοι, μηνιαῖον περιοδικόν, ἔκδοσις Ἐθνικῆς Συντηρητικῆς Ὀργανώσεως.

€ 150 - 200
LOT 71

Ἡ χαρά μας, περιοδικό Β´ τάξεως Γυμνασίου Νέου Τύπου, [στό ἐξώφυλλο:] Πρότυπον Λ...

€ 80 - 120
LOT 72

Μεγάλο Ἑλληνόπουλο, ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ποικίλης ὕλης, διευθυντής Νῖκος Τσεκού...

€ 150 - 200
LOT 73

Τό Σχολεῖο μας. Ἐκπαιδευτήρια Μίνας Ἀηδονοπούλου, Λεωφόρος Ἀλεξάνδρας 16, [ἀπό τ...

€ 80 - 120
LOT 74

Πυρσός, διευθυντής Ἀλέξανδρος Ν. Δρακουλίδης, ἀρχισυντ. Ἀλίκη Ν. Δρακουλίδη, [στ...

€ 100 - 150
LOT 75

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — Θησαυρός / Thesaurus [ἐκδίδεται ὑπό τῶν τελειοφοίτων τοῦ Κολλε...

€ 100 - 150
PHILELPHUS, Franciscus.
LOT 76

PHILELPHUS, Franciscus.

Epistolae familiares Domini Francisci Philelphi.

€ 6.000 - 8.000
ΗΣΙΟΔΟΣ.
LOT 77

ΗΣΙΟΔΟΣ.

In hoc opere continentur: Hesiodi ascræi duo libri Georgicon ἔργα καί ἡμέραι, id...

€ 3.000 - 4.000
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
LOT 78

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ἅπαντα τά τοῦ Ἱπποκράτους. Omnia opera Hippocratis.

€ 16.000 - 20.000
ΚΙΓΑΛΑΣ, Ματθαῖος.
LOT 79

ΚΙΓΑΛΑΣ, Ματθαῖος.

Νέα σύνωψις διαφόρων ἱστοριῶν, ἀρχομένη ἀπό κτίσεως κόσμου καί λήγουσα ἕως τῇ νῦ...

€ 250 - 350
ΟΜΗΡΟΣ.
LOT 80

ΟΜΗΡΟΣ.

Ὁμήρου Βατραχομυομαχία, μεταγλωττισμένη διά στίχου ἀπό τό ἑλληνικόν εἰς τό κρητι...

€ 800 - 1.200
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ.
LOT 81

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ.

Θουκυδίδου ἱστορίαι, κατά μετάφρασιν Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ἐκδιδόμεναι ἐπιμελείᾳ...

€ 150 - 200
ΒΗΛΑΡΑΣ, Ιωάννης.
LOT 82

ΒΗΛΑΡΑΣ, Ιωάννης.

Η ρομεηκη γλοσα.

€ 600 - 800
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος.
LOT 83

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος.

Ἐπί τῶν ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν τοῦ σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις Νεοφύτου, τ...

€ 150 - 200
LOT 84

Διά φρόνιμα παιδάκια.

€ 150 - 200
LOT 85

Ἑλληνικόν ἀλφαβητάριον.

€ 150 - 200
LOT 86

Γατάκια και σκυλλάκια.

€ 150 - 200
[ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Α.]. «ΑΙΜ[ΙΛΙΟΣ] - ΕΙΜ[ΑΡΜΕΝΟΣ]».
LOT 87

[ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Α.]. «ΑΙΜ[ΙΛΙΟΣ] - ΕΙΜ[ΑΡΜΕΝΟΣ]».

Ἡ χαρά τῶν παιδιῶν.

€ 100 - 150
LOT 88

Ὁ παπουτσωμένος γάτος, παραμύθι ὑπό Αἰκατερίνης Σιδηροπούλου - Πικροῦ, [πάνω:] Π...

€ 100 - 150
LOT 89

Τίκ τίκ.

€ 80 - 120
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Κ.
LOT 90

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Κ.

Στήν ἐξοχή.

€ 80 - 120
LOT 91

Ἡ πεντάμορφη.

€ 150 - 200
LOT 92

Ἡ χαρά τῶν μικρῶν.

€ 150 - 200
LOT 93

[Μικρά παραμύθια].

€ 150 - 200
LOT 94

Βιβλίο μέ γατάκια γιά τά χρυσᾶ παιδάκια.

€ 100 - 150
ΚΥΜΙΝΗΤΗΣ, Σεβαστός.
LOT 95

ΚΥΜΙΝΗΤΗΣ, Σεβαστός.

Δογματική διδασκαλία τῆς ἁγιωτάτης ἀνατολικῆς καί καθολικῆς Ἐκκλησίας, περιέχουσ...

€ 400 - 600
ΜΑΚΡΑΙΟΣ, Σέργιος.
LOT 96

ΜΑΚΡΑΙΟΣ, Σέργιος.

Ὀρθόδοξος ὑμνωδός, ἤτοι ἱερά φιλοσοφία ἐν μέτροις πινδαρικοῖς.

€ 300 - 400
ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ, ο Κρης.
LOT 97

ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ, ο Κρης.

Ἐκλόγιον τουτέστιν οἱ ὡραιότεροι βίοι τῶν ἁγίων ἐκλεγμένοι ἐκ τοῦ μεταφραστοῦ Συ...

€ 200 - 300
LOT 98

Τά τέσσαρα θεῖα καί ἱερά Εὐαγγέλια, νεωστί μετατυπωθέντα εἰς χαρακτῆρα μέγαν, εἰ...

€ 250 - 350
ΔΑΡΒΑΡΙΣ, Δημήτριος Ν.
LOT 99

ΔΑΡΒΑΡΙΣ, Δημήτριος Ν.

Μικρά κατήχησις ἤ σύντομος ὀρθόδοξος ὁμολογία εἰς χρῆσιν τῶν τῆς Ἀνατολικῆς ἐκκλ...

€ 80 - 120
[ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ, Θεόκλητος].
LOT 100

[ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ, Θεόκλητος].

Ὁ συνοδικός τόμος, ἤ περί ἀληθείας.

€ 80 - 120
ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ, Θεόδωρος, Φωκαεύς.
LOT 101

ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ, Θεόδωρος, Φωκαεύς.

Ἡ Πανδώρα, ἤτοι συλλογή ἐκ τῶν νεωτέρων καί ἡδυτέρων ἐξωτερικῶν μελῶν.

€ 80 - 120
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος.
LOT 102

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος.

Ἡ λογική, ἐκ παλαιῶν τε καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, ἧς προτέτακται ἀφήγησις προ...

€ 250 - 350
GENOVESI, Antonio.
LOT 103

GENOVESI, Antonio.

Στοιχεῖα τῆς μεταφυσικῆς, ἐξελληνισθέντα ἐκ τῆς λατινίδος φωνῆς ὑπό τοῦ Πανιερωτ...

€ 200 - 300
ΛΕΣΒΙΟΣ, Βενιαμίν.
LOT 104

ΛΕΣΒΙΟΣ, Βενιαμίν.

Στοιχεῖα τῆς μεταφυσικῆς.

€ 100 - 150