Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Δημοπρασία
Ξενοδοχείο Athens Plaza
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Εξέταση λαχνών
Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 Μαΐου έως την Τρίτη 8 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Σάββατο, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας μας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο +30 210 3614897.

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στη δημοπρασία μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρευρεθούν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή για δέσμευση της θέσης τους, τηλεφωνικά στα γραφεία της εταιρίας στο +30 210 3614897. 

 


Lots (434)

BRÈS, M.
LOT 157

BRÈS, M.

Tableau historique de la Grèce.

€ 150 - 200
LOT 158

Ἱστορία Γεωργίου Καστριώτου, τοῦ μετωνομασθέντος Σκεντέρμπεη, ἡγεμόνος τῆς Ἀλβαν...

€ 300 - 400
LA JONQUIÈRE, C. de.
LOT 159

LA JONQUIÈRE, C. de.

L' expédition d' Égypte, 1798-1801, [πάνω:] État-Major de l' Armée – Section his...

€ 500 - 700
LOT 160

Précis de l’ hisoire d’ Égypte par divers historiens et archéologues, préface de...

€ 150 - 200
ΣΑΘΑΣ, Κωνσταντίνος, Ν.
LOT 161

ΣΑΘΑΣ, Κωνσταντίνος, Ν.

Τουρκοκρατουμένη Ἑλλάς: Ἱστορικόν δοκίμιον περί τῶν πρός ἀποτίναξιν τοῦ ὀθωμανικ...

€ 80 - 120
Σ[ΑΛΑΜΠΑΝΤΑΣ], Π. Α.
LOT 162

Σ[ΑΛΑΜΠΑΝΤΑΣ], Π. Α.

Τό Σοῦλι, ἤτοι τά ἡρωικά θαύματα τῶν Σουλιωτῶν καί Σουλιωτίδων, ὑπό Π. Α. Σ.

€ 80 - 120
RIO Y CORONEL, Marcos Manuel.
LOT 163

RIO Y CORONEL, Marcos Manuel.

Compendio histórico del origen y progresos de la insurreccion de los Griegos con...

€ 200 - 300
VOUTIER, Olivier.
LOT 164

VOUTIER, Olivier.

Mémoires du colonel Voutier sur la guerre actuelle des Grecs.

€ 250 - 350
ΚΑΛΒΟΣ, Ανδρέας.
LOT 165

ΚΑΛΒΟΣ, Ανδρέας.

La lyre patriotique de la Grèce, odes traduites du grec moderne de Kalvos, de Z...

€ 800 - 1.200
ASCHLING, Nils Frans.
LOT 166

ASCHLING, Nils Frans.

Försök till grekiska revolutionens historia, enligt anteckningar gjorde på ställ...

€ 400 - 600
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».
LOT 167

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».

Βίος τοῦ Παπᾶ Φλέσα, συγγραφεῖς μέν ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ τοῦ Γέρω Κολο...

€ 80 - 120
ΤΟΜΠΑΖΗΣ, Ιάκωβος Ν.
LOT 168

ΤΟΜΠΑΖΗΣ, Ιάκωβος Ν.

Ἀδελφοί Ἰάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἐθνικῆς παλιγ...

€ 80 - 120
DUFRÉNOY, Adélaïde Gillette Billet.
LOT 169

DUFRÉNOY, Adélaïde Gillette Billet.

Beautés de l’ histoire de la Grèce moderne, ou récit des faits mémorables des He...

€ 150 - 200
PECCHIO, Giuseppe.
LOT 170

PECCHIO, Giuseppe.

Relazione degli avvenimenti della Grecia nella primavera del 1825, prima edizion...

€ 200 - 300
PERILLA, F.
LOT 171

PERILLA, F.

1821. Fragments de la vie héroïque de Makryjannis, suivis de ses images de l’ ép...

€ 300 - 400
ΜΕΤΑΞΑΣ, Κωνσταντίνος.
LOT 172

ΜΕΤΑΞΑΣ, Κωνσταντίνος.

Ἱστορικά ἀπομνημονεύματα ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

€ 200 - 300
LOT 173

Ἀριθ. 112. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ· Ἡ ἐν Ἄστρει δευτέρα ἐθνική τῶ...

€ 300 - 400
ROSSINI, Gioachino.
LOT 174

ROSSINI, Gioachino.

Le Siège de Corinthe, opéra en trois actes, paroles de Messieurs A. Soumet, de l...

€ 200 - 300
DEBIDOUR, Antonin.
LOT 175

DEBIDOUR, Antonin.

Le Général Fabvier, sa vie militaire et politique.

€ 80 - 120
HESS, Peter von.
LOT 176

HESS, Peter von.

[Griechenlands Befreiung, in XXXIX Bildern entworfen von Peter von Hess].

€ 10.000 - 15.000
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ιωάννης Θ.
LOT 177

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ιωάννης Θ.

Ἑλληνικά ὑπομνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐ...

€ 80 - 120
HESS, Peter von.
LOT 178

HESS, Peter von.

Τό ἡρῶον τοῦ Ἀγῶνος, 40 τετραχρωμίαι κατ’ ἀντιγραφήν τῶν ἐν Μονάχῳ εἰκόνων τοῦ φ...

€ 250 - 350
LOT 179

Ἀριθ. 715. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διακηρύττει. Ἡ καταγωγή...

€ 200 - 300
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος.
LOT 180

ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος.

Ἀδαμαντίου Κοραῆ διάλογος δεύτερος περί τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων, ἔκδοσις δευτέ...

€ 400 - 600
LOT 181

Ἑλληνική Πολιτεία. Ἀριθ. 1393. Ὁδηγίαι ἀφορῶσαι πᾶν ὄ,τι ἀνάγεται εἰς τά τοῦ Πολ...

€ 150 - 200
LOT 182

Ἀρ. 1,122. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Δηλοποιεῖ ὅτι, Μετά τήν κ...

€ 150 - 200
ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ, Κυριακός Ι.
LOT 183

ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ, Κυριακός Ι.

Χρονολογία ἱστορική.

€ 100 - 150
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».
LOT 184

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».

Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ...

€ 80 - 120
ΓΟΥΔΑΣ, Αναστάσιος Ν.
LOT 185

ΓΟΥΔΑΣ, Αναστάσιος Ν.

Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπί τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων ἀνδρῶν.

€ 250 - 350
LOT 186

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. — Discorso letto nella Cattedrale di Corfù in morte del Cont...

€ 800 - 1.200
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Νικόλαος.
LOT 187

ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Νικόλαος.

Ἱστορικαί ἀναμνήσεις, ἔκδοσις δευτέρα.

€ 80 - 120
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Παναγιώτης, Σ.
LOT 188

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Παναγιώτης, Σ.

Ἐθνεγερτήρια σαλπίσματα. Δημοτικῶν ποιήσεων Π. Σ. Συνοδυνοῦ, συλλογή πέμπτη.

€ 80 - 120
LOT 189

Ἔνωσις τῶν τιμίων τεχνιτῶν (δευτέρα ἐν Ἀθήναις Ἑταιρία τοῦ Λαοῦ), Ι. Εἰσαγωγή εἰ...

€ 100 - 150
Δ´ ΟΛΥΜΠΙΑ — ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος.
LOT 190

Δ´ ΟΛΥΜΠΙΑ — ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος.

ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΩ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΑΠΠΑ...

€ 2.500 - 3.500
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 1903 — ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος.
LOT 191

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 1903 — ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ 1903 ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α.Β.Υ. ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗ...

€ 1.000 - 1.500
LOT 192

Ἑστία. Πανηγυρικόν τεῦχος ἐπί τῇ εἰκοσιπενταετηρίδι τῆς βασιλείας Γεωργίου, 1863...

€ 300 - 400
LOT 193

Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀδελφότης ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης. Ἔκθεσις τῶν π...

€ 150 - 200
PUTNAM-JACOBI, Mary.
LOT 194

PUTNAM-JACOBI, Mary.

“Common sense” applied to woman suffrage, a statement of the reasons which justi...

€ 150 - 200
LOT 195

Ministère des Affaires étrangères. Documents diplomatiques. Affaires d’ Orient:...

€ 80 - 120
LOT 196

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗ 5 ΑΥΓΟ...

€ 100 - 150
LOT 197

Récits et visions de guerre, tableaux et croquis de route rapportés par Georges...

€ 100 - 150
LOT 198

ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α´ . Τήν Τετάρτην τελεῖται ἡ...

€ 200 - 300
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Ν.
LOT 199

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Ν.

Χαρτογραφική Ὑπη­ρεσία. Γεωγραφία τῆς Ἀνατολῆς, τόμος πρῶτος, φυσική κατάστασις...

€ 150 - 200
ΤΡΥΓΟΝΙΔΗΣ, Αθ. Δ., εκδότης.
LOT 200

ΤΡΥΓΟΝΙΔΗΣ, Αθ. Δ., εκδότης.

Χρηματιστικόν λεύκωμα.

€ 80 - 120
ΣΚΥΤΑΛΗΣ, Π. Γ.
LOT 201

ΣΚΥΤΑΛΗΣ, Π. Γ.

Τά ἐπαγγελματικά συνδικάτα κ’ ἡ ἐπαναστατική ταχτική.

€ 80 - 120
LOT 202

Ἐθνικός Σύνδεσμος Ἀνωτάτων Σχολῶν (Ε.Σ.Α.Σ.) Ἀθήναι 18 Σ)βρίου 1943. Ἀνεξάρτητες...

€ 80 - 120
LOT 203

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. Γιά τήν ἀναγεν...

€ 80 - 120
LOT 204

Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο [Ε. Α. Μ.]. Λευκή βίβλος, Μάης 1944 - Γενάρης 1945,...

€ 120 - 160
LOT 205

Ἐπίσημος στρατιωτική ἐφημερίς, ἐκδιδόμενη δίς τοῦ μηνός μετά παραρτήματος.

€ 80 - 120
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Κωνσταντίνος.
LOT 206

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Κωνσταντίνος.

Ὑπόμνημα τῆς νήσου Ψαρῶν.

€ 150 - 200
NORIE, John William.
LOT 207

NORIE, John William.

Ὁ νέος Πρωρεύς ἤ πρακτική διδασκαλία τῆς ναυτικῆς, μετά προβλημάτων καί ἑρμηνειῶ...

€ 250 - 350
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επαμ. Κ.
LOT 208

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επαμ. Κ.

Στολές τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί ναυτικοῦ.

€ 100 - 150