Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Δημοπρασία
Ξενοδοχείο Athens Plaza
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Εξέταση λαχνών
Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 Μαΐου έως την Τρίτη 8 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Σάββατο, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας μας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο +30 210 3614897.

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στη δημοπρασία μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρευρεθούν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή για δέσμευση της θέσης τους, τηλεφωνικά στα γραφεία της εταιρίας στο +30 210 3614897. 

 


Lots (434)

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.
LOT 209

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.

Τό κλῖμα τῆς Ἑλλάδος (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ).

€ 100 - 150
GREGOROVIUS, Ferdinand.
LOT 210

GREGOROVIUS, Ferdinand.

Ἱστορία τῆς πόλεως Ἀθηνῶν κατά τούς μέσους αἰῶνας, ἀ­πό τοῦ Ἰου­στι­νια­νοῦ μέ­χ...

€ 100 - 150
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.
LOT 211

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.

Κάστρα καί πολιτεῖες τοῦ Μοριᾶ.

€ 80 - 120
LOT 212

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πᾶσα ἀνθρωπίνη ἐνέργεια, ὅπως αποβῇ τελεοφόρος καί γόνιμος, δέον νά ὁ...

€ 150 - 200
[ΑΛΒΑΝΑΣ, Φρειδερίκος].
LOT 213

[ΑΛΒΑΝΑΣ, Φρειδερίκος].

Ἡ ἐν ἔτει 1537 πολιορκία τῆς Κερκύρας καί τά περί τήν Καρτανίδα Καλήν, κατά τάς...

€ 100 - 150
LOT 214

Ordinanze ossia regolamenti interni della nobilissima Assemblea Legislativa degl...

€ 100 - 150
LOT 215

PER Le Nobb. Sigg. Coo: Sorelle Bulgari, Eredi del qu. Nob. D. Marin Co: Bulgari...

€ 150 - 200
[ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Μιχαήλ Α., εκδότης].
LOT 216

[ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Μιχαήλ Α., εκδότης].

Τῶν ἀποδημιῶν Ἀνδρονίκου τοῦ Νουκίου Κερκυραίου, κεφάλαια ΟΗ´—ΠΓ´ τοῦ λόγου Γ´,...

€ 80 - 120
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ευγένιος Ρ.
LOT 217

ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ευγένιος Ρ.

Livre d’ or de la noblesse ionienne, Corfou, [–Céphalonie, –Zante].

€ 800 - 1.200
LOT 218

Olivo e Pasquale, melodramma giocoso dal rappresentarsi nel nobile teatro di S....

€ 300 - 400
LOT 219

Πράξεις τῆς Ἕκτης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό...

€ 300 - 400
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Άνθιμος.
LOT 220

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Άνθιμος.

Vite degli uomini illustri dell’ isola di Cefalonia, tradotte dal greco in itali...

€ 120 - 160
LOT 221

Πράξεις τῆς Ὀγδόης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπ...

€ 300 - 400
HAUROWITZ, H. von.
LOT 222

HAUROWITZ, H. von.

Erinnerungen an Corfu im Sommer 1869.

€ 100 - 150
ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ, Μαρίνος και Νικόλαος.
LOT 223

ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ, Μαρίνος και Νικόλαος.

Memorie storiche e critiche dell’ isola di Cefalonia, dai tempi eroici alla cadu...

€ 120 - 160
PERILLA, F.
LOT 224

PERILLA, F.

Le Mont Athos.

€ 200 - 300
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ, Γεράσιμος.
LOT 225

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ, Γεράσιμος.

Τό Ἅγιον Ὄρος.

€ 150 - 200
PERILLA, F.
LOT 226

PERILLA, F.

Les Iles de la Grèce [3 τεύχη σ’ ἕναν τόμο].

€ 150 - 200
LOT 227

Ἡ Ἐφημερίς τῆς Δωδεκανήσου, δημοσιευομένη ὑπό τῆς Βρεττανικῆς Στρατιωτικῆς Διοικ...

€ 150 - 200
LOT 228

Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κρητικῶν Σπουδῶν.

€ 150 - 200
LOT 229

Παράρτημα τῆς κρητικῆς ἱστορίας καί ἡ ἐπιμονή τοῦ κρητικοῦ λαοῦ.

€ 100 - 150
GRAZIANI, Antonio Maria.
LOT 230

GRAZIANI, Antonio Maria.

Histoire de la guerre de Chypre, ecrite en latin par Antoine Maria Gratiani, Eve...

€ 800 - 1.200
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.
LOT 231

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.

Κύπρος.

€ 300 - 400
LOT 232

Indicateur des professions commerciales et industrielles publié a Smyrne par Jac...

€ 200 - 300
DES RÉAUX DE LA RICHARDIERE.
LOT 233

DES RÉAUX DE LA RICHARDIERE.

Le voyage de Candie, fait par l’ armée de France en l’ année 1669.

€ 1.500 - 2.000
FEBURE, Michele.
LOT 234

FEBURE, Michele.

Theatre de la Turquie, où sont representées les choses les plus remarquables qui...

€ 800 - 1.200
DAPPER, Olfert.
LOT 235

DAPPER, Olfert.

Description exacte des isles de l’ Archipel, et de quelques autres adjacentes, d...

€ 3.000 - 4.000
LOT 236

Atene αttica, descritta da suoi principii sino all’ acquisto fatto dall’ Armi Ve...

€ 2.500 - 3.500
LE HAY.
LOT 237

LE HAY.

Recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant, gravées sur...

€ 3.000 - 4.000
TOURNEFORT, Joseph Pitton de.
LOT 238

TOURNEFORT, Joseph Pitton de.

Relation d’ un voyage du Levant, fait par ordre du Roy, contenant l’ histoire an...

€ 1.000 - 1.500
TOURNEFORT, Joseph Pitton de.
LOT 239

TOURNEFORT, Joseph Pitton de.

Relation d’ un voyage du Levant, fait par ordre du Roi, contenant l’ histoire an...

€ 800 - 1.200
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Florent, comte de)].
LOT 240

[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Florent, comte de)].

Voyage pittoresque de la Grèce.

€ 4.000 - 6.000
[ΓΚΙΚΑΣ, Ἀλέξανδρος Γρ.] «HABESCI, Elias».
LOT 241

[ΓΚΙΚΑΣ, Ἀλέξανδρος Γρ.] «HABESCI, Elias».

État actuel de l’ Empire Ottoman, contenant des détails plus exacts que tous ceu...

€ 300 - 400
POUQUEVILLE, F. C. H. L.
LOT 242

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties d...

€ 400 - 600
HAYGARTH, William.
LOT 243

HAYGARTH, William.

Greece, a poem in three parts, with notes, classical illustrations and sketches...

€ 400 - 600
HUGHES, Thomas Smart.
LOT 244

HUGHES, Thomas Smart.

Travels in Sicily, Greece and Albania.

€ 400 - 600
LEAKE, William Martin.
LOT 245

LEAKE, William Martin.

The topography of Athens, with some remarks on its antiquities.

€ 300 - 400
MÜLLER, Christian.
LOT 246

MÜLLER, Christian.

Voyage en Grèce et dans les îles Ioniennes, pendant les six derniers mois de 182...

€ 300 - 400
STACKELBERG, Otto Magnus von.
LOT 247

STACKELBERG, Otto Magnus von.

Trachten und Gebräuche der Neugriechen [μέρος Α΄ (ἀπό τά 2)].

€ 2.500 - 3.500
DUPRÉ, Louis.
LOT 248

DUPRÉ, Louis.

Voyage à Athènes et à Constantinople, ou collection de portraits, de vues et de...

€ 40.000 - 60.000
STUART, James, και Nicholas REVETT.
LOT 249

STUART, James, και Nicholas REVETT.

The antiquities of Athens, a new edition.

€ 800 - 1.200
POUQUEVILLE, F. C. H. L.
LOT 250

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage de la Grèce, deuxième édition, revue, corrigée et augmentée.

€ 500 - 700
BRACEBRIDGE, Selina.
LOT 251

BRACEBRIDGE, Selina.

Athens by Mrs Bracebridge, taken May 1839, [στο αριστερό άκρο:] Sketched from na...

€ 2.000 - 3.000
[SKENE, Felicia Mary Frances].
LOT 252

[SKENE, Felicia Mary Frances].

Wayfaring sketches among the Greeks and the Turks, and on the shores of the Danu...

€ 150 - 200
LABORDE, L. E. S. J.
LOT 253

LABORDE, L. E. S. J.

Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.

€ 600 - 800
CHENAVARD, Antoine Marie.
LOT 254

CHENAVARD, Antoine Marie.

Voyage en Grèce et dans le Levant, fait en MDCCCXLIII et MDCCCXLIV.

€ 2.000 - 3.000
MACKENZIE, G. Muir, και A. P. IRBY.
LOT 255

MACKENZIE, G. Muir, και A. P. IRBY.

Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe.

€ 150 - 200
ALDENHOVEN, Ferdinand.
LOT 256

ALDENHOVEN, Ferdinand.

Χάρτης τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, διαγραφείς κατά τό 400,000 μόριον τοῦ φυσικοῦ...

€ 1.500 - 2.000
KIEPERT, Heinrich.
LOT 257

KIEPERT, Heinrich.

Πίναξ τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ κατά τήν δεκάτην ἑκατονταετηρίδα, συνταχθείς μέ...

€ 200 - 300
SCHIFFER, Carl.
LOT 258

SCHIFFER, Carl.

α) Θησεῖο, β) Μνημεῖο Λυσικράτους.

€ 300 - 400
BECK, Heinrich.
LOT 259

BECK, Heinrich.

Ἡ Ἀκρόπολη καί ἡ πόλη τῆς Ἀθήνας από τά βορειοανατολικά.

€ 250 - 350
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.
LOT 260

ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.

Πανόραμα τῆς Ἀθήνας.

€ 800 - 1.200