Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 Ιουνίου 2016

Lots (440)

ΑΜΠΕΛΑΣ, Τιμολέων Δ.
LOT 209

ΑΜΠΕΛΑΣ, Τιμολέων Δ.

Ἱστορία τοῦ ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέμου 1913, ἐπί τῇ βάσει ἐπισήμων ἐκθέσεων, περι...

€ 30 - 40 € 94
LOT 210

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΣ Ἅπαντα τά Σ...

€ 80 - 120 € 94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α., & Σα, ἐκδότες.
LOT 211

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α., & Σα, ἐκδότες.

Πανόραμα τοῦ πολέμου 1912-1913.

€ 150 - 200 € 177
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἠλίας Ι.
LOT 212

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἠλίας Ι.

Ἱστορία τοῦ Βαλκανοτουρκικοῦ πολέμου. Ὁ Σταυρός κατά τῆς Ἡμισελήνου.

€ 80 - 120 € 153
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια.
LOT 213

ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια.

Ἐντυπώσεις ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1912-1913, Μακεδονία – Ἤπειρος.

€ 150 - 200 € 260
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια.
LOT 214

ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια.

Ἐντυπώσεις ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1912-1913, Μακεδονία – Ἤπειρος.

€ 300 - 400 € 531
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ, Κωνσταντῖνος Χ.
LOT 215

ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ, Κωνσταντῖνος Χ.

Ὁ Βορειοηπειρωτικός ἀγών (1914), ἱστορία περιλαμβάνουσα ἐν πάσῃ δυνατῇ λεπτομερε...

€ 50 - 70 € 94
ΒΕΝΤΗΡΗΣ, Γ.
LOT 216

ΒΕΝΤΗΡΗΣ, Γ.

Ἡ Ἑλλάς τοῦ 1910-1920, ἱστορική μελέτη.

€ 60 - 80
DRIAULT, Édouard, καί Michel LHÉRITIER.
LOT 217

DRIAULT, Édouard, καί Michel LHÉRITIER.

Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours.

€ 200 - 300 € 260
LOT 218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. Ἐπ’ ἐσχάτων κατέστησαν συχναί ἀπόπειραι δολοφονίας κατά Γερμανῶν στ...

€ 150 - 200 € 767
LOT 219

ΟΔΗΓΙΑΙ. Ὁ σκοπός τῆς προκηρύξεως ταύτης εἶναι νά καταστήσῃ γνωστά γενικῶς εἰς ὁ...

€ 100 - 150 € 448
LOT 220

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚ...

€ 100 - 150 € 330
LOT 221

Starvation in Greece, edited by S.-L. Hourmouzios.

€ 40 - 60 € 89
LOT 222

Ἔκθεσις ἐπί τῶν ἐθνικῶν σκοπῶν καί τοῦ ἐθν. ἔργου τῆς Ὀργανώσεως «Χ», [σέ ἔντυπη...

€ 30 - 40 € 142
LOT 223

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤ...

€ 30 - 40 € 94
LOT 224

Terrorism in Greece. Αὐτό εἶναι τό ΚΚΕ - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ στήν Ἑλλάδα, [στή σ. 1:] ἔκδ...

€ 40 - 60 € 260
ΖΕΒΓΟΣ, Γιάννης.
LOT 225

ΖΕΒΓΟΣ, Γιάννης.

Ἡ λαϊκή ἀντίσταση τοῦ Δεκέμβρη καί τό νεοελληνικό πρόβλημα.

€ 50 - 70 € 260
LOT 226

Μόρφωση, δεκαπενθήμερη ἔκδοση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματο...

€ 80 - 120 € 260
ΣΑΡΑΦΗΣ, Στέφανος.
LOT 227

ΣΑΡΑΦΗΣ, Στέφανος.

Ὁ ΕΛΑΣ (Βιβλιοθήκη Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, 4).

€ 60 - 80 € 283
LOT 228

Ὑφυπουργεῖον Τύπου καί Πληροφοριῶν. Ἡ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἐπιβουλή.

€ 40 - 60
ΠΕΦΑΝΗΣ, Δῶρος Γερ.
LOT 229

ΠΕΦΑΝΗΣ, Δῶρος Γερ.

Οἱ Ἕλληνες Σλαυόφωνοι τῆς Μακεδονίας καί οἱ Ἑλληνόβλαχοι, μελέτη πολιτική – ἱστο...

€ 30 - 40 € 35
LOT 230

Beloyannis: Le procès de la vérité, le procès de Nicos Beloyannis et de ses cama...

€ 30 - 40 € 142
LOT 231

Greek tobacco, [στό τέλος:] This booklet was edited in Athens by the Hellenic To...

€ 30 - 40 € 83
ΓΡΙΒΑΣ, Γεώργιος, «Διγενής».
LOT 232

ΓΡΙΒΑΣ, Γεώργιος, «Διγενής».

Ἀπομνημονεύματα Ἀγῶνος Ε.Ο.Κ.Α., 1955-1959.

€ 30 - 40 € 83
LOT 233

Μαύρη Βίβλος, [στή σ. 7:] τό ἐκλογικό πραξικόπημα τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1961.

€ 50 - 70 € 59
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ, Σ. Ι.
LOT 234

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ, Σ. Ι.

Τό ἡμερολόγιον τοῦ κυβερνήτου τοῦ «Γ. Ἀβέρωφ» κατά τούς πολέμους 1912-1913.

€ 80 - 120 € 189
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Θ. Δ.
LOT 235

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Θ. Δ.

Μονομαχητική.

€ 40 - 60 € 47
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ἀθαν. Σ.
LOT 236

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ἀθαν. Σ.

Σχέδιον Ἀθηνῶν, ἐμφαῖνον τήν τε νέαν πόλιν, τό ἀρχαῖον Ἄστυ, συνοικίας, κώμας κα...

€ 120 - 160 € 153
LEAKE, William Martin.
LOT 237

LEAKE, William Martin.

Topographie von Athen, nebst einigen Bemerkungen über die Alterthümer desselben,...

€ 200 - 300 € 236
LOT 238

Κατάλογος συνδρομητῶν τηλεφώνου Ἀθηνῶν - Πειραιῶς - Περιχώρων, [στό ἐξώφυλλο:] Μ...

€ 40 - 60
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Χρ.
LOT 239

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Χρ.

Οἱ οἰνοπῶλαι Ἀθηνῶν, ἐπαγγελματική ἐπισκόπησις, [πάνω:] Οἰνολογικόν Ἐργαστήριον...

€ 40 - 60 € 47
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Πάνος.
LOT 240

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Πάνος.

Γενικός κανονισμός ὑπηρεσίας ἐκμεταλλεύσεως τῶν Σιδηροδρόμων Ἀττικῆς.

€ 40 - 60
PERILLA, F.
LOT 241

PERILLA, F.

Mistra, histoires franques-byzantines catalanes en Grèce.

€ 200 - 300
LOT 242

Ὁδοιπορικόν τοῦ Σιδηροδρόμου Πειραιῶς - Ἀθηνῶν - Πελοποννήσου.

€ 100 - 150 € 153
ΔΟΥΚΑΣ, Παναγ. Χ.
LOT 243

ΔΟΥΚΑΣ, Παναγ. Χ.

Ἡ Σπάρτη διά μέσου τῶν αἰώνων.

€ 60 - 80 € 260
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ.
LOT 244

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ.

Κάστρα καί πολιτεῖες τοῦ Μοριᾶ.

€ 120 - 160
LOT 245

Ἀνώνυμος Ἑταιρεία Σιδηρόδρομος Βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος. Ἔκθεσις τοῦ Διοικητικοῦ Συ...

€ 100 - 150
REMONDINI, Baldassare Maria.
LOT 246

REMONDINI, Baldassare Maria.

De Zacynthi antiquitatibus et fortuna commentarius.

€ 1.000 - 1.500 € 1.888
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Ἐμμανουήλ.
LOT 247

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Ἐμμανουήλ.

Détails sur Corfou.

€ 800 - 1.200 € 944
ΜΑΒΙΛΗΣ, Λορέντζος.
LOT 248

ΜΑΒΙΛΗΣ, Λορέντζος.

Zwei Wiener Handschriften des Johannes Skylitzes, Inaugural-Dissertation der Hoh...

€ 40 - 60 € 413
LOT 249

Ἡμερολόγιον Ἰθάκης, τόμος πρῶτος, 1928 [– δεύτερος, 1929], [πάνω:] Ἕνωσις τῶν Ἁπ...

€ 40 - 60 € 47
KURZ, Marcel.
LOT 250

KURZ, Marcel.

Le Mont Olympe (Thessalie), monographie.

€ 40 - 60 € 100
LOT 251

Ἔγγραφα ἀφορῶντα τήν μεταξύ τῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Ἑταιρίας τοῦ Σιδηροδρόμου Λα...

€ 50 - 70
LOT 252

Νόμος ΑΜΗ´περί κυρώσεως συμβάσεως περί κατασκευῆς, συστάσεως καί χρήσεως σιδηρογ...

€ 40 - 60
ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Γιάνης Κ.
LOT 253

ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Γιάνης Κ.

Ἡ ἐπανάσταση τῆς Θεσσαλομαγνησίας στό 1821.

€ 30 - 40 € 35
PERILLA, F.
LOT 254

PERILLA, F.

A travers la Macédoine.

€ 200 - 300 € 307
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ, Μιλτιάδης Π.
LOT 255

ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ, Μιλτιάδης Π.

Ἑρμηνεία τοῦ ὀθωμαν. ἐμπορικ. δικαίου καί τοῦ ναυτικοῦ ἐμπορικοῦ δικαίου, πρός χ...

€ 40 - 60 € 106
ΠΕΤΡΩΦ, Ἰωάννης.
LOT 256

ΠΕΤΡΩΦ, Ἰωάννης.

Μακεδονία, ἱστορικοεθνολογικός ἄτλας τῆς Μακεδονίας, τεῦχος Α´ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλ...

€ 150 - 200 € 177
LOT 257

Ὑπομνήματα τῶν Θρακῶν ἐλευθέρων τεκτόνων πρός τούς ἐλευθέρους τέκτονας τῆς ὑφηλί...

€ 50 - 70
PERILLA, F.
LOT 258

PERILLA, F.

Le Mont Athos.

€ 200 - 300 € 283
ΤΡΙΓΩΝΗΣ, Μακάριος.
LOT 259

ΤΡΙΓΩΝΗΣ, Μακάριος.

Προσκυνητάριον τῆς Βασιλικῆς καί Σεβασμίας Μονῆς Μεγίστης Ἁγίας Λαύρας, τοῦ Ἁγίο...

€ 150 - 200 € 708
ΡΑΛΛΗΣ, Ἀλεξ. Π., καί Ἀλέξ. Α. ΡΑΛΛΗΣ.
LOT 260

ΡΑΛΛΗΣ, Ἀλεξ. Π., καί Ἀλέξ. Α. ΡΑΛΛΗΣ.

A pedigree of the Rallis of Scio, 1700 to 1892.

€ 800 - 1.200 € 944